Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Augustowskiego w 2019 r.

UCHWAŁA NR 21/2/2018 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert …

Ogłoszenie

Starosta Augustowski na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. …