Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2020 r.

Augustów, dnia 23.01.2020 r. OP.272.4.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 Euro Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 …