Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia Panu Arkadiuszowi Prymace z powodu śmierci SYNA JAKUBA składają Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Zarząd Powiatu w Augustowie …