Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 kwietnia 2019 r. zmarł w Łodzi kpt. Witold Lewoc ps. „Brzozak” żołnierz AK-AKO, WiN …

Wyrazy głębokiego współczucia Państwu Ewie i Franciszkowi Wiśniewskim z powodu śmierci MAMY I TEŚCIOWEJ składają Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Zarząd …

Wyrazy współczucia

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Danuty Olszewskiej Wieloletniej Sekretarz Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Składamy wyrazy szczerego współczucia …