Skład Zarządu

Kadencja 2014 – 2018
  1. Jarosław Szlaszyński – Przewodniczący Zarządu, Starosta Augustowski
  2. Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski
  3. Marek Dobkowski
  4. Lech Haraburda
  5. Andrzej Zarzecki