Dane teleadresowe

Kierownictwo

Starosta – Jarosław Szlaszyński
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów, pokój nr 24; tel. 87 6439650

Wicestarosta – Dariusz Jan Szkiłądź
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów, pokój nr 22; tel. 87 6439650

Skarbnik Powiatu – Mirosław Krakowski
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów, pokój nr 30, tel. 87 6439665

Sekretarz Powiatu – Małgorzata Mikos
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów, pokój nr 27, tel. 87 6439655

Wydziały Starostwa

Nazwa: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Bożenna Kondracka, pokój nr 35, tel.87 6439671

Usługi Numer telefonu Numer pokoju
Prowadzenie szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski, kierowanie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, nadzór nad stowarzyszeniami, ewidencja uczniowskich klubów sportowych. 87 6439672 36

Nazwa: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Joanna Jaśko, pokój nr 33, tel. 87 6439673

 Usługi Numer telefonu  Numer pokoju
Udział w opracowaniu planów i programów, opracowywanie materiałów promocyjnych, realizacja polityki informacyjnej Powiatu, działania na rzecz upowszechniania turystyki. 87 6439673 33

Nazwa: Wydział Komunikacji i Transportu
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
p.o. Naczelnik Wydziału: Leszek Cieślik, pokój nr 2, tel. 87 6439677

 Usługi Numer telefonu
 Numer pokoju
Rejestracja pojazdów  87 6439675  7
Wydawanie prawa jazdy  87 6439690  3

Nazwa: Wydział Organizacyjno Prawny
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Zbigniew Kaszlej, pokój nr 20, tel. 87 6439658

 Usługi  Numer telefonu  Numer pokoju
Obsługa Rady i Zarządu Powiatu 87 6439654 26
Prowadzenie Biura Obsługi Klienta 87 6439676 1
Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych, sprawy administracyjno-gospodarcze 87 6439661 21
Obsługa informatyczna 87 6439657 9
Sprawy związane z nieodpłatną pomocą prawną 87 6439661 21
Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok, szczątków za zagranicy, prowadzenie spraw dotyczących rozkładu ustalania godzin pracy aptek ogólnodostępnych, zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 87 6439661 21

Nazwa: Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Grzegorz Dadura, pokój nr 10, tel. 87 6439686

Usługi Numer telefonu Numer pokoju
Wydawanie zezwoleń na zbieranie  i prowadzenie wytwarzania odpadów, wydawanie kart rybackich i kart łowiectwa podwodnego, rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, ochrona środowiska, wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. 87 6439688 11

Nazwa: Wydział Architektury i Budownictwa
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Bogdan Grabowy, pokój nr 12, tel. 87 6439689

Usługi Numer telefonu Numer pokoju
Wydawanie pozwoleń na budowę / rozbiórkę przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych:
gmina Bargłów Kościelny, gmina Augustów
87 6439687 13
Wydawanie pozwoleń na budowę / rozbiórkę przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych:
Miasto Augustów
87 6439692 14
Wydawanie pozwoleń na budowę / rozbiórkę przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych:
Miasto Lipsk, gmina Lipsk, gmina Nowinka, gmina Sztabin, gmina Płaska
87 6439691 15

Nazwa: Wydział Finansowo Budżetowy
siedziba: ul. 3 Maja 29;  16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału – Główny Księgowy: Jadwiga Dobrowolska, pokój nr 28, tel. 87 6439666

Usługi Numer telefonu Numer pokoju
obsługa budżetu powiatu 87 6439667 29
obsługa  finansowo-księgowa 87 6439669 31
obsługa  finansowo-księgowa 87 6439668 32

Nazwa: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
siedziba: ul. 3 Maja 29;  16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Waldemar Siedlecki, pokój nr 6, tel. 87 6439659

Usługi Numer telefonu Numer pokoju
Kwalifikacja wojskowa, realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej, obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 87 6439659  6

Nazwa: Wydział Geodezji i Kartografii
siedziba: ul. Brzostowskiego 2; 16-300 Augustów, pokoje od 202 do 207, pierwsze piętro
Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy: Leszek Osyda, pokój nr 205, tel. 87 6155213

Korespondencję do wydziału proszę kierować na adres Starostwa Powiatowego: 16-300 Augustów, ul. 3 Maja 29

Usługi Numer telefonu Numer pokoju
Ochrona i klasyfikacja gruntów rolnych 87 6155214 205
Gospodarka nieruchomościami 87 6155214 205
Ewidencja gruntów:Miasto Augustów
Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów
87 6155215 203
Ewidencja gruntów: Miasto Lipsk, gmina Lipsk, gmina Augustów, gmina Sztabin, gmina Bargłów Kościelny, gmina Nowinka, gmina Płaska 87 6155216  202
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej – Mapa zasadnicza 87 6155212 207
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej – Narady koordynacyjne 87 6155210 207
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej – Obsługa geodetów 87 6155211 207