Starostwo Powiatowe w Augustowie

Przetargi

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie znajdującego się pod adresem http://bip.st.augustow.wrotapodlasia.pl/ogoszenia_i_przetargi/

Poniżej, zgodnie z wymaganiami prawa, w załącznikach publikujemy do pobrania Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Augustowie na poszczególne lata.
Data publikacji: 2017-01-05 14:44:32
Data modyfikacji: 2021-03-12 13:16:08

Przejdź do treści