Przetargi

Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie znajdującego się pod adresem http://bip.st.augustow.wrotapodlasia.pl/ogl_przet1.html

Poniżej, zgodnie z wymaganiami prawa, w załącznikach publikujemy do pobrania Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Augustowie na 2017 rok.

—————————————————
Data publikacji: 2017-01-05 14:44:32
Data modyfikacji: 2017-01-20 13:40:36