Skład Rady Powiatu w Augustowie

KADENCJA 2014 – 2018

 1. Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
 2. Wiesława Zofia Jedlińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Augustowie
 3. Ireneusz Sokołowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
 4. Marek Dobkowski
 5. Lech Haraburda
 6. Jerzy Grąbczewski
 7. Maciej Daniel Kaszuba
 8. Marcin Kleczkowski
 9. Michał Kotarski
 10. Andrzej Mursztyn
 11. Leszek Płoński
 12. Piotr Rusiecki
 13. Leszek Marian Skubis
 14. Katarzyna Beata Sturgulewska
 15. Dariusz Jan Szkiłądź
 16. Jarosław Szlaszyński
 17. Andrzej Zarzecki