Starostwo Powiatowe w Augustowie

Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w ZPM w Augustowie

Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego - banner

Powiat Augustowski realizuje operację pt. „Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie”, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”).

Cel operacji: Rozbudowa i przebudowa 1 obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie oraz utworzenie 1 Izby Dziedzictwa Obszaru LSR, która przyczyni się też do promowania, zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego rybołówstwa.

Wskaźniki realizacji celu operacji:

  • liczba odnowionych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury publicznej, służącej mieszkańcom obszaru LSR – 1
  • liczba inwestycji zrealizowanych na bazie dziedzictwa obszaru LSR – 1
  • liczba przedsięwzięć promujących region – 1
  • liczba rozbudowanych i przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 1
  • liczba utworzonych obiektów promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa- Izba Dziedzictwa Obszaru LGR – 1
  • liczba podpisanych deklaracji o współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim Koło w Augustowie, potwierdzających zintegrowanie podmiotów, zasobów lub celów – 1
  • liczba relacji internetowych i prasowych promujących projekt i źródła dofinansowania – 1

 

Okres realizacji: do 12.2018 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie:

Całkowity koszt operacji (z VAT): 334 845,48 zł

Dofinansowanie: do 74% kosztów kwalifikowalnych, tj. do 247 800,00 zł (w tym współfinansowanie ze środków UE, w ramach EFMR: 210 630,00 zł)

Przed realizacją operacji pt. „Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie”

Przed realizacją operacji pt. „Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie”Przed realizacją operacji pt. „Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie”

Po realizacji operacji pt. „Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie”

Po realizacji operacji pt. „Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie” Po realizacji operacji pt. „Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie” Po realizacji operacji pt. „Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie” Po realizacji operacji pt. „Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie”

Po realizacji operacji pt. „Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie” Po realizacji operacji pt. „Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie”Zobacz także:

Relacja z podpisania umowy o dofinansowanie

Relacja z uroczystego otwarcia przebudowanego obiektu

 

Przejdź do treści