Dotacja na modernizację MOS

Dotacja na modernizację MOS

10 stycznia zostały podpisane pierwsze umowy na realizację projektów z naboru Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Pieniądze pochodzą z unijnego programu „Rybactwo i Morze” i trafią do samorządów oraz przedsiębiorców z terenu Suwalszczyzny.

Dofinansowanie dotyczy kilkudziesięciu przedsięwzięć, a łączna kwota wsparcia to prawie 6 milionów złotych. O pieniądze mogły zabiegać podmioty, których działania mają rozwinąć gospodarkę rybacką i turystykę oraz poprawić poziom życia mieszkańców. Powiat Augustowski otrzyma 250 tys. złotych na modernizację budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

W imieniu Powiatu Augustowskiego umowę podpisali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski oraz Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu. Umowy na udzielenie dotacji ze strony województwa podpisali Członkowie Zarządu: Stefan Krajewski i Bogdan Dyjuk.

Podczas spotkania Cezary Cieślukowski – Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej przedstawił także plany działania na 2018 r. oraz możliwości finansowania kolejnych projektów.

Red.

Dotacja na modernizację MOSDotacja na modernizację MOS

Fot. LGR

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści