Dotacja na modernizację MOS

10 stycznia zostały podpisane pierwsze umowy na realizację projektów z naboru Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Pieniądze pochodzą z unijnego programu „Rybactwo i Morze” i trafią do samorządów oraz przedsiębiorców z terenu Suwalszczyzny.

Dofinansowanie dotyczy kilkudziesięciu przedsięwzięć, a łączna kwota wsparcia to prawie 6 milionów złotych. O pieniądze mogły zabiegać podmioty, których działania mają rozwinąć gospodarkę rybacką i turystykę oraz poprawić poziom życia mieszkańców. Powiat Augustowski otrzyma 250 tys. złotych na modernizację budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

W imieniu Powiatu Augustowskiego umowę podpisali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski oraz Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu. Umowy na udzielenie dotacji ze strony województwa podpisali Członkowie Zarządu: Stefan Krajewski i Bogdan Dyjuk.

Podczas spotkania Cezary Cieślukowski – Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej przedstawił także plany działania na 2018 r. oraz możliwości finansowania kolejnych projektów.

Red.

Dotacja na modernizację MOSDotacja na modernizację MOS

Fot. LGR

 

Drukuj (otwiera nowe okno)