OBWIESZCZENIE

AB-VII-1.6740.1.131.2017 Augustów, dn. 20.07.2017r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego …

Ogłoszenie

STAROSTA AUGUSTOWSKI na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. …