Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres od 15 czerwca 2020 r. do dnia 15 września 2020 r.

Starosta Augustowski na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami …