Informacja o 2 sesji Rady Powiatu VII Kadencji

Informacja o 2 sesji Rady Powiatu VII Kadencji

Uprzejmie informuję, że obrady 2 sesji Rady Powiatu w  Augustowie odbędą się w dniu 6  czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 14.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Augustowskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Augustowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Augustowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu w Augustowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 12/II/02 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 17  grudnia 2002 r. w sprawie desygnowania delegata Powiatu Augustowskiego do Związku Powiatów Polskich.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu w Augustowie do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Powiatu w Augustowie do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Augustowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 270/XXXIV/2022 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 271/XXXIV/2022 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 194/XXVII/2001 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Augustowskiej Organizacji Turystycznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 186/XXIII/05 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XXIII/2001 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 19 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionu „Niemen”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Powiatu Augustowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 274/XXXV/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Augustowskiego do Stowarzyszenia „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny”.
 20. Przyjęcie protokołu I/24 z dnia 6 maja 2024 r.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Michał Kotarski

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści