Starostwo Powiatowe w Augustowie

Augustów

Gmina Augustów

Herb Gminy Augustów

Położona na Równinie Augustowskiej Gmina Augustów zajmuje powierzchnię 267 km2. 32% terenu gminy stanowią lasy bogate w runo leśne, ptactwo, zwierzynę i zioła.

Gminę Augustów liczącą 35 wsi zamieszkuje  6 742* osób.

Ziemia Augustowska jest terenem o znakomitych warunkach naturalnych, sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego i turystyki. Atutem rolnictwa jest dobry stan środowiska naturalnego oraz pielęgnowana w wielu gospodarstwach tradycyjna kultura rolna (zdrowa żywność).

(* wg stanu na 15.11.2021 r. – Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Urząd Gminy Augustów
16-300 Augustów, ul. Mazurska 1C
tel.  87 643 30 56
e-mail: gmina-augustow@home.pl
strona www: gmina-augustow.home.pl

Przejdź do treści