Augustów

Herb Gminy Augustów

Położona na Równinie Augustowskiej Gmina Augustów zajmuje powierzchnię 267 km2. 32% terenu gminy stanowią lasy bogate w runo leśne, ptactwo, zwierzynę i zioła. Gminę Augustów liczącą 35 wsi zamieszkuje  6861* osób. Ziemia Augustowska jest terenem o znakomitych warunkach naturalnych, sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego i turystyki. Atutem rolnictwa jest dobry stan środowiska naturalnego oraz pielęgnowana w wielu gospodarstwach tradycyjna kultura rolna /zdrowa żywność/.

* stan na 31.12.2015r. – dane pochodzą z Rocznika Statystycznego Województwa  Podlaskiego 2016.

 

Urząd Gminy Augustów
16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 51
tel.  87 643 30 56
e-mail: gmina-augustow@home.pl
gmina-augustow.home.pl