Starostwo Powiatowe w Augustowie

Kombatanci

Związki i stowarzyszenia kombatanckie działające na terenie Powiatu Augustowskiego

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Augustowie

Prezes Zarządu Koła – Zbigniew Kaszlej, tel. 501 298 534
Siedziba tymczasowa: Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pokój nr 20

Związek Sybiraków – Oddział w Augustowie

Prezes Zarządu Oddziału – Danuta Gregorowicz
Zastępca Prezesa Oddziału – Barbara Czartoszewska
Siedziba tymczasowa: Augustów, ul. Nowomiejska 41 (dawne Gimnazjum nr 2)
Biuro czynne jest we wtorki, w godz. 10.00 – 12.00

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Podlaski Zarząd Wojewódzki
15-091 Białystok, ul. Rynek Kościuszki 13 tel. 85 7435405
Prowadzenie spraw organizacyjnych oraz przyjmowanie składek członkowskich Koła Powiatowego w Augustowie odbywa się w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pokój nr 6

Związek Inwalidów Wojennych RP

Zarząd Okręgowy, ul. Nowy Świat 14, 15-453 Białystok
Z dniem 16.10.2017 r. Zarząd Okręgowy przejął członków Oddziału Związku w Augustowie.
Kontakt:
Zarząd Okręgowy, ul. Nowy Świat 14, 15-453 Białystok, tel. 85 7426048

Przejdź do treści