Starostwo Powiatowe w Augustowie

Organizacje pozarządowe

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


Szanowni Państwo,
Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami obywatelskimi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania Powiatem. Obecnie sektor pozarządowy staje się ważnym partnerem samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Stąd też konieczność tworzenia zasad współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zagadnienie to reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365 oraz z 2019 r. poz. 37).
Dokumentem powiatowym, który określa zasady, zakres i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi jest Program Współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przyjęte przez Radę Powiatu dokumenty są otwarte na nowe rozwiązania i nowe pomysły.
Zachęcamy do składania propozycji tematów, które wymagają podjęcia wspólnych działań organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu lub na rzecz jego mieszkańców oraz samorządu.
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Augustowie
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów
e-mail: powiat.augustowski@home.pl (otwiera się w nowym oknie)

Pliki do pobrania:

(* wszystkie poniższe linki otwierają się w nowym oknie)


PRZYDATNE LINKI

strona www: www.ngo.pl (otwiera się w nowym oknie)

Serwis dla organizacji pozarządowych

Serwis jest dobrym i niezależnym źródłem wielu informacji o organizacjach pozarządowych.


strona www: www.pozytek.ngo.pl (otwiera się w nowym oknie)

Serwis dla organizacji pożytku publicznego

Serwis zawiera informacje przydatne dla organizacji pożytku publicznego, jak i tych, które dopiero o taki status się starają
/jak zostać organizacją pożytku publicznego?/, /jakie korzyści i obowiązki wiążą się z tym statusem?/


Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 26 C, lok. 3
15-703 Białystok
tel. 85 6510 480
tel/fax. 85 732 28 46
e-mail: biuro@owop.org.pl (otwiera się w nowym oknie)
strona www: www.owop.org.pl (otwiera się w nowym oknie)

Ośrodek wsporania NGO


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 85 732 17 88, 85 732 09 09, fax 85 732 94 84
e-mail: biuro.bialystok@frdl.org.plotwiera się w nowym oknie

strona www: www.frdl.org.plotwiera się w nowym oknie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Przejdź do treści