Miasto Augustów

Gmina Miasto Augustów

Herb Augustowa

Augustów liczący 30400* mieszkańców, położony jest na skraju Puszczy Augustowskiej. Miasto otoczone jest jeziorami Neckiem, Białym, Sajnem i Studzienicznym, przecina je rzeka Netta włączona do systemu Kanału Augustowskiego.

Augustów zajmuje 81 km2 powierzchni, z tego 35% stanowią lasy, a 26% wody. Usytuowanie miasta, jego mikroklimat, a zwłaszcza znajdujące się tu bogate złoża borowiny wpłynęły na powstanie w 1993r. uzdrowiska, w którym leczy się choroby narządów ruchu, reumatyczne i układu krążenia.

Latem miasto zamienia się w turystyczną metropolię. Augustowskie jeziora skupiają miłośników żeglarstwa, kajakarstwa i narciarstwa wodnego.

Ciekawą atrakcję stanowi otwarty pierwszy raz w Polsce w 1999r. wyciąg dla narciarzy wodnych.

Kanał Augustowski, lasy i jeziora, nieskażona przyroda, piękne krajobrazy przyciągają turystów o każdej porze roku.

(* stan na 31.12.2015 r. – dane pochodzą z Rocznika Statystycznego Województwa  Podlaskiego 2016 r.).

Urząd Miejski w Augustowie
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60
tel. 87 643 42 10
e-mail: Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl
Strony www prowadzone przez miasto:
Urząd Miejski: www.urzad.augustow.pl
Strona miejska: www.augustow.pl