Starostwo Powiatowe w Augustowie

Godziny pracy urzędu:

 • wszystkie wydziały – od poniedziałku do piątku w godzinach w godzinach od 730 do 1530
 • kasa – czynna w godzinach od 730 do 1515

Dane kontaktowe:

 • telefon: 87 6439650
 • faks: 87 6439695 oraz 87 6439676
 • e-mail: powiat.augustowski@home.pl
 • adresy skrytek ESP na ePUAP: /StarostwoPowiatoweAugustow/SkrytkaESP lub /StarostwoPowiatoweAugustow/skrytka

Siedziby wydziałów:

 • przy ul. 3 Maja 29:
  • Architektury i Budownictwa
  • Finansowo-Budżetowy
  • Komunikacji i Transportu
  • Ochrony Środowiska i Leśnictwa
  • Organizacyjno-Prawny
  • Oświaty, Kultury i Sportu
  • Promocji i rozwoju Powiatu
  • Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • przy ul. Karola Brzostowskiego 2:
  • Geodezji i Kartografii

Piktogram - niepełnosprawność ruchowa

Szanowny kliencie, jeśli masz problem z wejściem, zgłoś to i skorzystaj z platformy transportowej dla osób niepełnosprawnych.

Najwyższe Kierownictwo:

 • Zdjecie Starosty Augustowskiego Starosta – Jarosław Szlaszyński, przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu
 • Wicestarosta – Dariusz Jan Szkiłądź

Naczelnicy wydziałów:

 • przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:

 • przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu

Zgłoszenie/odbiór rzeczy znalezionych:

 • w godzinach pracy Urzędu

Rachunek bankowy:

Starostwo Powiatowe w Augustowie

90 1240 5211 1111 0010 4341 0223

( opłaty komunikacyjne, karty wędkarskie, dzierżawa mienia, opłaty geodezyjne )