Starostwo Powiatowe w Augustowie

Starostwo Powiatowe w Augustowie

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek – piątek
w godzinach od 7.30 do 15.30
KASA STAROSTWA czynna w godzinach od 7.30 do 15.15
Telefon 87 6439650 e-mail: powiat.augustowski@home.pl
FAX 87 6439695; 6439676
ul. 3 Maja 29
– siedziba wydziałów:
ul. Brzostowskiego 2
– siedziba wydziału:
Oświaty, Kultury i Sportu Geodezji i Kartografii
Promocji i Rozwoju Powiatu
Komunikacji i Transportu
Organizacyjno Prawnego
Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Architektury i Budownictwa
Finansowo Budżetowego
Spraw Obywatelskich
Informacja dla osób niepełnosprawnychSzanowny Kliencie, jeśli masz problem z wejściem na górne piętra,
zgłoś to w Biurze Obsługi Klienta, pokój Nr 1.
Starosta Augustowski

 

Starosta – Jarosław Szlaszyński

 

 

                                 Wicestarosta – Dariusz Jan Szkiłądź

STAROSTA
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 10.00 do 15.00
NACZELNICY WYDZIAŁÓW
przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu.
ZGŁOSZENIE/ODBIÓR RZECZY ZNALEZIONYCH
w godzinach pracy Urzędu.
RACHUNEK BANKOWY:
Starostwo Powiatowe w Augustowie
90 1240 5211 1111 0010 4341 0223
opłaty komunikacyjne, karty wędkarskie, dzierżawa mienia, opłaty geodezyjne