Starostwo Powiatowe w Augustowie

Starostwo Powiatowe w Augustowie

Godziny pracy urzędu:

 • wszystkie wydziały – od poniedziałku do piątku w godzinach w godzinach od 7:30 do 15:30
 • kasa – czynna w godzinach od 7:30 do 15:15

Dane kontaktowe:

 • telefon: 87 643-96-50
 • faks: 87 643-96-95
 • e-mail powiat.augustowski@home.pl
 • adresy skrytek ESP na ePUAP: /StarostwoPowiatoweAugustow/SkrytkaESP lub /StarostwoPowiatoweAugustow/skrytka

Siedziby wydziałów:

 • przy ul. 3 Maja 29:
  • Architektury i Budownictwa
  • Finansowo-Budżetowy
  • Komunikacji i Transportu
  • Organizacyjno-Prawny
  • Oświaty, Kultury i Sportu
  • Promocji i rozwoju Powiatu
  • Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • przy ul. Karola Brzostowskiego 2:
  • Geodezji i Kartografii
  • Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Piktogram - niepełnosprawność ruchowa
Szanowny kliencie, jeśli masz problem z wejściem do Biura Obsługi Klienta, zgłoś to telefonicznie 87 643 96 76 lub e-mailem: powiat.augustowski@home.pl i skorzystaj z platformy transportowej dla osób niepełnosprawnych.

Kierownictwo:

 •  Starosta – Piotr Rusiecki, przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu
 • Wicestarosta – Wojciech Jerzy Szczudło

Naczelnicy wydziałów:

 • przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:

 • przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu

Zgłoszenie/odbiór rzeczy znalezionych:

 • w godzinach pracy Urzędu

Rachunek bankowy:

Starostwo Powiatowe w Augustowie
90 1240 5211 1111 0010 4341 0223
(opłaty komunikacyjne, karty wędkarskie, dzierżawa mienia, opłaty geodezyjne)

Przejdź do treści