Starostwo Powiatowe w Augustowie

Nowinka

Gmina Nowinka

Herb Gminy Nowinka

Teren gminy Nowinka obejmuje 204 km2, z czego ponad 60% powierzchni stanowią lasy, w tym również Wigierskiego Parku Narodowego oraz zwartych kompleksów leśnych Puszczy Augustowskiej. Gminę zamieszkuje  2934* osób.

Przez teren gminy przepływają m.in. rzeki: Rospuda, Blizna, Szczeberka, znajdują się tu jeziora: Wigry, Blizno, Blizienko, Długie, Busznica, Kopanica, Tobołowo. Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe, dzięki czemu chętnie jest odwiedzana przez turystów.

(* stan na 31.12.2015r. – dane pochodzą z Rocznika Statystycznego Województwa  Podlaskiego 2016 r.).

Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka 33
tel.  87 641 95 20
e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl
strona www: www.gminanowinka.pl

Przejdź do treści