Plany i programy

Plany i programy

1.
Strategia Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 r. Część 1

Część 2

2.
Polityka Prorodzinna Powiatu Augustowskiego plik do pobrania
3. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2020 informacja
4. Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018 plik do pobrania
5. Powiatowy Program  Profilaktyczno – Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2013-2018 plik do pobrania
6.  Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2016 – 2018 informacja
7.
 Program Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 roku informacja
8. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” na lata 2016 – 2020. plik do pobrania
9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2022 plik do pobrania
10. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2017 – 2022. plik do pobrania