Plany i programy

Plany i programy Powiatu Augustowskiego

Lp.
Opis Do pobrania
1.
Strategia Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 r. Część 1 strategii

Część 2 strategii

2.
Polityka Prorodzinna Powiatu Augustowskiego plik do pobrania
3. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2020 informacja
4. Program współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok plik do pobrania
5. Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2023 plik do pobrania
6. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2021. informacja
7.
Program Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 roku informacja
8. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” na lata 2016 – 2020. plik do pobrania
9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2022 plik do pobrania
10. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2017 – 2022. plik do pobrania