Starostwo Powiatowe w Augustowie

Powiat Augustowski

Powiat Augustów położony jest w północno – wschodniej części Polski w województwie podlaskim, zajmuje powierzchnię 1659 km2, którą zamieszkuje ok. 60 tys. osób.

W jego skład wchodzą miasto Augustów, miasto i gmina Lipsk oraz gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska i Sztabin.

Do podstawowych atutów tej części kraju należą: zróżnicowany krajobraz polodowcowy, rozległe lasy, niska gęstość zaludnienia oraz interesujące pomniki dziedzictwa kulturowego. Teren ten to jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych Polski, przyciągający wielu turystów.

Miasta i gminy należące do powiatu augustowskiego posiadają wyjątkowe walory przyrodnicze, turystyczne i uzdrowiskowe, które umożliwiają uprawianie różnorodnych form turystyki aktywnej (wycieczki rowerowe, krajobrazowe, żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing) i wiejskiej (agroturystyka, ekoturystyka). Ponadto w Augustowie znajduje się profesjonalny wyciąg elektryczny narciarstwa wodnego.

Na terenie powiatu istnieje 10 rezerwatów przyrody, 55 jezior oraz Kanał Augustowski łączący dwa systemy wodne rzek Wisły i Niemna.
Licznie występujące jeziora z niezwykle bogatą linią brzegową są charakterystyczną cechą Ziemi Augustowskiej. Położone wśród lasów, tworzą wraz z łączącymi je rzekami oraz Kanałem Augustowskim malownicze szlaki turystyczne i doskonałą bazę do uprawiania sportów wodnych.
Powiat augustowski posiada największą w województwie podlaskim bazę noclegową.

Bardzo prężnie na terenie powiatu augustowskiego rozwija się agroturystyka. Działalność prowadzi ok. 80 gospodarstw, posiadających łącznie ponad 900 miejsc noclegowych. W ofercie oprócz noclegów znajduje się wiele dodatkowych atrakcji, np. kuchnia regionalna, ogniska i kuligi itp.

Jezioro Białe
Jezioro Białe
Śluza Kudrynki na Kanale Augustowskim
Śluza Kudrynki na Kanale Augustowskim
Puszcza Augustowska
Puszcza Augustowska

Ze względu na fakt, iż na terenie powiatu ochroną są objęte tereny o łącznej powierzchni ok. 107 tys. ha  (65 % całkowitej powierzchni), a miasto Augustów posiada status uzdrowiska klimatycznego, nie jest wskazane prowadzenie dużych inwestycji przemysłowych. Istnieje natomiast potrzeba modernizacji i rozwoju infrastruktury turystycznej.

Przejdź do treści