Powiat Augustowski

Powiat Augustów położony jest w północno – wschodniej części Polski w województwie podlaskim, zajmuje powierzchnię 1659 km2, którą zamieszkuje ok. 60 tys. osób.

W jego skład wchodzą miasto Augustów, miasto i gmina Lipsk oraz gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska i Sztabin.

Do podstawowych atutów tej części kraju należą: zróżnicowany krajobraz polodowcowy, rozległe lasy, niska gęstość zaludnienia oraz interesujące pomniki dziedzictwa kulturowego. Teren ten to jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych Polski, przyciągający wielu turystów.

Miasta i gminy należące do powiatu augustowskiego posiadają wyjątkowe walory przyrodnicze, turystyczne i uzdrowiskowe, które umożliwiają uprawianie różnorodnych form turystyki aktywnej (wycieczki rowerowe, krajobrazowe, żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing) i wiejskiej (agroturystyka, ekoturystyka). Ponadto w Augustowie znajduje się profesjonalny wyciąg elektryczny narciarstwa wodnego.

Na terenie powiatu istnieje 10 rezerwatów przyrody, 55 jezior oraz Kanał Augustowski łączący dwa systemy wodne rzek Wisły i Niemna.
Licznie występujące jeziora z niezwykle bogatą linią brzegową są charakterystyczną cechą Ziemi Augustowskiej. Położone wśród lasów, tworzą wraz z łączącymi je rzekami oraz Kanałem Augustowskim malownicze szlaki turystyczne i doskonałą bazę do uprawiania sportów wodnych.
Powiat augustowski posiada największą w województwie podlaskim bazę noclegową.

Bardzo prężnie na terenie powiatu augustowskiego rozwija się agroturystyka. Działalność prowadzi ok. 80 gospodarstw, posiadających łącznie ponad 900 miejsc noclegowych. W ofercie oprócz noclegów znajduje się wiele dodatkowych atrakcji, np. kuchnia regionalna, ogniska i kuligi itp.

Augustów - fot. 1
Augustów z lotu ptaka – fot. 1
Na Netcie - fot. 2
Dawno temu na rzece Netta
Białobrzegi
Widok na Białobrzegi z lotu ptaka

Ze względu na fakt, iż na terenie powiatu ochroną są objęte tereny o łącznej powierzchni ok. 107 tys. ha  (65 % całkowitej powierzchni), a miasto Augustów posiada status uzdrowiska klimatycznego, nie jest wskazane prowadzenie dużych inwestycji przemysłowych. Istnieje natomiast potrzeba modernizacji i rozwoju infrastruktury turystycznej.