Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Policji

Komendant Powiatowy Policji w Augustowie:

mł. insp. Krzysztof Pawłowski

Karola Brzostowskiego 6
16 – 300 Augustów
www.augustow.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji

sekretariat komendanta: tel. 87 564 10 17
dyżurny jednostki: tel. 87 564 10 01


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Powiatowy PSP w Augustowie:
st. bryg. Leszek Krzyżewski

Karola Brzostowskiego 2
16 – 300 Augustów
www.augustow.straz.bialystok.pl

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej

tel. 87 643 81 10; fax 87 643 81 35


Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii: Marek Pirsztuk

https://www.e-bip.org.pl/augustowpiw/

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Karola Brzostowskiego 10
16 – 300 Augustów
tel. 87 643 22 86


Państwowa Powiatowa Stacja
Sanitarno – Epidemiologiczna

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: Agata Augusewicz

http://psseaugustow.pis.gov.pl/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie

Karola Brzostowskiego 10
16 – 300 Augustów
tel. 87 643 32 80


Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Antoni Dębowski

http://pinb-augustow.pbip.pl/

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie

Młyńska 52
16 – 300 Augustów
tel. 87 643 02 99