Starostwo Powiatowe w Augustowie

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Policji

Komendant Powiatowy Policji w Augustowie:

podinspektor Tomasz Zagórski

www.augustow.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji - link otwiera się w nowym oknie

Karola Brzostowskiego 6
16-300 Augustów
sekretariat komendanta: tel. 47 715 62 22
dyżurny jednostki: tel. 47 715 62 00


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Powiatowy PSP w Augustowie:
st. kpt. Michał Olszewski

www.augustow.straz.bialystok.pl

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej - link otwiera się w nowym oknie

Karola Brzostowskiego 2
16-300 Augustów
sekretariat: tel. 47 7118010; fax 47 7118003


Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii: Marek Pirsztuk

https://www.e-bip.org.pl/augustowpiw/

Powiatowy Inspektorat Weterynarii - link otwiera się w nowym oknie

Młyńska 50
16-300 Augustów
tel. 87 643 22 86


Państwowa Powiatowa Stacja
Sanitarno – Epidemiologiczna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny: Agata Augusewicz

https://psse.augustow.pl/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie - link otwiera się w nowym oknie

Karola Brzostowskiego 10
16-300 Augustów
tel. 87 643 32 80


Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Antoni Dębowski

https://pinbaugustow.bip.gov.pl/

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie - link otwiera się w nowym oknie

Młyńska 52
16-300 Augustów
tel. 87 643 02 99

Przejdź do treści