Wyrazy głębokiego współczucia Pani Janinie Rowińskiej z powodu śmierci MAMY składają Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski oraz koleżanki i koledzy ze …