Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia Panu Krzysztofowi Skłodowskiemu Kustoszowi Muzeum Okręgowego w Suwałkach z powodu śmierci OJCA składają Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, …