Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Andrzeja Masiewicza Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o.  …