Starostwo Powiatowe w Augustowie

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Tablica informacyjna na szarym tle z orłem, na górze centralnie od lewej flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej, na dole w prawym roku logo programu Polski Ład. Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.


Tablica informacyjna


Tablica informacyjna - Przebudowa i rozbudowa strategicznych ulic powiatowych w centrum komunikacyjnym Augustowa


Tablica informacyjna - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1201B - budowa ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy pow. Suwalskiego do m. Bryzgiel


Tablica informacyjna na szarym tle z orłem, na górze centralnie od lewej flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej, na dole w prawym roku logo programu Polski Ład. Rządowy Fundusz Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Edycja Druga. Nazwa zadania: „Modernizacja Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie”. Całkowita wartość inwestycji – 1 100 000,00 zł, dofinansowanie – 1 078 000,00 zł.


Tablica informacyjna na szarym tle z orłem, na górze centralnie od lewej flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej, na dole w prawym roku logo programu Polski Ład. Rządowy Fundusz Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Edycja Druga. Nazwa zadania: „Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w zewnętrznej części budynku kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie”. Całkowita wartość inwestycji – 948 000,00 zł, dofinansowanie – 929 040,00 zł.

Przejdź do treści