Starostwo Powiatowe w Augustowie

Przebudowa/remont ciągu dróg powiatu augustowskiego – obwodnicą DK 8 na odcinku Białobrzegi – Sztabin

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga
„Przebudowa/remont ciągu dróg powiatu augustowskiego – obwodnicą DK 8 na odcinku Białobrzegi – Sztabin”
Dofinansowanie – 12 003 250,00 zł
Całkowita wartość – 14 725 525,37 zł

Całkowita wartość inwestycji – 14 725 525,37 zł z czego:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga – 12 003 250,00 zł

Budżet Powiatu – 2 722 275,37 zł

Opis

W jego ramach wykonano remonty/przebudowy ok 20 km dróg:

  • Zadanie 1 –  Remont odcinków drogi powiatowej Nr 1220B relacji Białobrzegi – Bór – Sosnowo – Kopiec – Mogilnice – Dębowo
  • Zadanie 2 – Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1225B relacji Sztabin – Jaminy – Mogilnice
  • Zadanie 3 – Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1228B relacji Sztabin – Krasnybór – Jastrzębna – Lipsk

Zakres prac obejmował w szczególności:

  • wymianę istniejących przepustów  pod objętymi zadaniem odcinkami dróg
  • remont obiektu mostowego w ciągu drogi 1220B
  • wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych
  • uzupełnienie poboczy
  • oczyszczenie wymagających tego odcinków  rowów z krzaków i namułu
Przejdź do treści