Starostwo Powiatowe w Augustowie

Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny

Herb Gminy Bargłów Kościelny

Gmina Bargłów Kościelny zajmuje powierzchnię ok. 188 km2. Gminę zamieszkuje 5 455* osób. W jej skład wchodzi 30 sołectw.

Siedzibą Urzędu Gminy jest wieś Bargłów Kościelny.

Gmina ma charakter typowo rolniczy, oprócz rolnictwa rozwija się drobna działalność gospodarcza. Krajobraz gminy jest urozmaicony. 13,5% powierzchni gminy stanowią kompleksy leśne, a 5,3% wody. Na terenie gminy znajduje się 6 malowniczych jezior. Południowa część gminy leży w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, od wschodu gmina graniczy z zabytkowym Kanałem Augustowskim.

(* wg stanu na 15.11.2021 r. – Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego).

Urząd Gminy Bargłów Kościelny
16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47
tel.  87 642 40 91
e-mail: barglow@barglow.dt.pl
strona www: ug.barglow.wrotapodlasia.pl

Przejdź do treści