Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży

UCHWAŁA NR 684/99/2021 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert …

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r.

UCHWAŁA NR 665/97/2021 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert …