Zmiany od 1 stycznia 2024 r. dotyczące rejestracji pojazdów

Zmiany od 1 stycznia 2024 r. dotyczące rejestracji pojazdów

Obowiązek zawiadomienia wydziału komunikacji będzie dotyczył tylko zbycia pojazdu.
Kara za brak zawiadomienia o zbyciu będzie miała stałą wysokość 250 zł.

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Spadkobierca będzie miał obowiązek wystąpić o rejestrację pojazdu w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia o nabyciu spadku lub sporządzenia aktu poświadczenia

  • Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami będą musieli zarejestrować pojazd w terminie 90 dni.
Nie dotyczy przypadku, kiedy nabywca sprzeda go w terminie przewidzianym na rejestrację lub przeznaczy go do recyklingu.

Przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

Jeśli nabywca pojazdu przekroczy termin jego rejestracji o 180 dni, wysokość kary wzrasta dwukrotnie –  z 500 zł na 1000 zł / z 1000 zł do 2000 zł.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści