Starostwo Powiatowe w Augustowie

Ścieżki dydaktyczne

Ścieżki dydaktyczne na terenie powiatu

Leśne ścieżki dydaktyczne umożliwiają poznanie budowy lasu i jego mieszkańców. W czasie zwiedzania można dowiedzieć się wielu faktów i ciekawostek z życia lasu,  zachwycać się pięknem puszczańskiego lasu, poznać pracę leśników.

Ścieżki należy zwiedzać z przewodnikiem po uprzednim uzgodnieniu z właściwym nadleśnictwem.

 1. Ścieżka dydaktyczna „Kozi Rynek” została opracowana przez Nadleśnictwo Augustów. Przy wejściu na ścieżkę urządzono parking oraz miejsce na ognisko i wypoczynek. W czasie zwiedzania ścieżki można dowiedzieć się wielu faktów i ciekawostek z życia lasu oraz zachwycać się pięknem puszczańskiego lasu. Jest okazja zapoznać się z pielęgnowaniem lasu, gospodarka łowiecką i mieszkańcami lasu. Miejscem szczególnym na ścieżce jest mogiła powstańców z 1863 roku. Długość trasy – około 1800 m, ilość przystanków – 22.
 2. Ścieżka „Do Pomnika Leśnika” przy Izbie Leśnej „W Puszczy Głuszca” o długości 1100 m i z 11 przystankami została opracowana przez Nadleśnictwo Augustów. Podczas wędrowania można poznać roślinność porastającą brzegi jezior i rosnąca w strefie przybrzeżnej. Na ścieżce budynek z izbą leśną, wiata z miejscem na ognisko oraz wiata do prowadzenia zajęć w plenerze. Krajobraz można podziwiać z wieży widokowej. Na trasie – dawne umocnienia wojskowe i Pomnik Leśnika.
 3. Ścieżka  „Pomniki przyrody” przebiega w okolicy miejscowości Białobrzegi. Została opracowana przez Nadleśnictwo Augustów. Na trasie o długości około 3000 m. zlokalizowano 3  przystanki.  Na trasie tablice opisujące specyfikę pomników przyrody z pomnikami występującymi w Nadleśnictwie Augustów, a także przedstawiające biologię i występowanie modrzewia, wraz z mapką zasięgu w Europie.
 4. Leśna ścieżka dydaktyczna do rezerwaty przyrody „Jezioro Długie” została przygotowana przez Nadleśnictwo Szczebra. Prowadzi do rezerwaty przyrody „Jezior Długie”. Przygotowana ścieżka umożliwia poznanie budowy lasu, jego mieszkańców, walorów rezerwatu przyrody. Przedstawia również pracę leśników.
 5. „Leśne Przedszkole” ścieżka opracowana przez Nadleśnictwo Płaska. Dzięki wystawionym eksponatom i bogato ilustrowanym tablicom można zapoznać się m. in. z: gatunkami drzew występującymi w Puszczy Augustowskiej, niektórymi gatunkami krzewów ozdobnych (głównie iglastych), urządzeniami łowieckimi, stosowanymi dawniej maszynami leśnymi, fragmentami siedlisk borowych i olsowych, strukturą pionową lasu, procesem sukcesji naturalnej, miejscami żerowania ptaków, miejscem żerowania bobrów.
 6. Szlak dydaktyczny „Bocianisko” przebiegający przez Gminę Płaska bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego. Reprezentowana jest tu większość zbiorowisk roślinnych występujących w Puszczy Augustowskiej. Są to zbiorowiska leśne, łąkowe, bagienne i wodne. Przy trasie wyznaczone są punkty widokowe i umieszczone tablice dydaktyczne. Cała trasa oznakowana jest znakami czarnego szlaku turystycznego, liczy 37 km i jest podzielona na 6 odcinków.:
  1. Odcinek I (Mikaszówka-Sosnówek-Lelak). Możemy tu podziwiać m in.: stopniowo zarastające jezioro Ślepe; zbiorowisko sosnowego boru bagiennego; Śluzę Sosnówek oraz pokazowe stanowisko drzew liściastych.
  2. Odcinek II (droga do Kudrynek). Atrakcją tego odcinka jest: wąwóz rzeczki Pieciówki z mozaiką mikrosiedlisk bagiennych i wilgotnych; Śluza Tartak; binduga Kudrynki; Śluza Kudrynki i dom śluzowego.
  3. Odcinek III (Kudrynki-Kurzyniec). Zobaczmy tu: kaplicę i cmentarz na skraju wsi Rudawka; ekspozycję poświęconą przyrodzie i mieszkańcom tej części Puszczy Augustowskiej zorganizowaną w budynku dawnej szkoły w Rudawce; Śluza Kurzyniec.
  4. Odcinek IV (Kurzyniec-dolina Wołkuszanki). Zobaczymy tu: młode, sztucznie sadzone laski sosnowe; dolinę Wołkusznki z tarasami zalewowymi.
  5. Odcinek V (dolina Wołkuszanki-Wołkusz). Odcinek ten charakteryzują: młodniki i uprawy sosnowe na wydmach piaskowych; murawy kseromorficzne.
  6. Odcinek VI (Wołkusz-Rubcowo). Charakterystyczne dla tego odcinaka są: krajobrazy polodowcowe w formie moren, ozów, i kemów; bunkry z okresu II wojny światowej; kseromorficzne murawy; bory wilgotne wokół doliny Wołkuszanki.
Przejdź do treści