Petycja z 30.10.2017 r.

Petycja złożona do Przewodniczącego Rady Powiatu Petycja w sprawie: przebudowy ulicy Kopernika w Augustowie Data złożenia petycji: 30.10.2017 r. Kliknij …

Petycja z 23.10.2017 r.

Petycja złożona do Rady Powiatu w Augustowie Petycja w sprawie: o poprawę stanu drogi powiatowej Nr 1197 B Od dr.8-Szczebra-Młynisko-Topiłówka …

Petycja z 3.11.2016 r.

Petycja złożona do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego Petycja w sprawie: o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie …