Petycja z 3.11.2016 r.

Petycja złożona do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego Petycja w sprawie: o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie …