Petycja z 31.07.2019 r.

Petycja złożona do Starosty Augustowskiego
Petycja w sprawie:
1) wprowadzenie w życie w Państwa starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach
powszechnych” (źródło: http://www.antykorupcja.gov.pl/ftp/pdf/CBA_Korupcja_polityczna.pdf) i opublikowanie jej treści na administrowanej w Państwa starostwie stronie BIP;
2) wyznaczenie w Państwa starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki;
3) wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki;
4) ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
Data złożenia petycji: 31.07.2019 r.

Kliknij obok aby pobrać petycję: Pobierz
Petycja z 26.07.2019 r.

Petycja złożona do Starosty Augustowskiego
Petycja w sprawie: wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorze Paniewo w gm. Płaska
Data złożenia petycji: 26.07.2019 r.

Kliknij obok aby pobrać petycję: Pobierz

W załączeniu odpowiedź na petycję.
Petycja z 29.04.2019 r.

Petycja złożona do Starosty Augustowskiego
Petycja w sprawie: przywrócenia komunikacji autobusowej na trasie Augustów – Płaska – Rudawka
Data złożenia petycji: 06.05.2019 r.

Kliknij obok aby pobrać petycję: Pobierz

W załączeniu odpowiedź na petycję.
Petycja z 16.04.2019 r.

Petycja złożona do Starosty Augustowskiego
Petycja w sprawie: budowy nowego mostu na Kanale Augustowskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1242b Płaska – Żyliny – Sucha Rzeczka
Data złożenia petycji: 19.04.2019 r.

Kliknij obok aby pobrać petycję: Pobierz

W załączeniu odpowiedź na petycję.
Petycja z 31.03.2019 r.

Petycja złożona do Starosty Augustowskiego oraz Zarządu Powiatu Augustowskiego
Petycja w sprawie: budowy nowej nawierzchni dróg powiatowych nr 1199B i 1201B wraz ze ścieżką rowerową na terenie Gminy Nowinka
Data złożenia petycji: 03.04.2019 r.

Kliknij obok aby pobrać petycję: Pobierz

W załączeniu odpowiedź na petycję.
Informacja o petycjach w roku 2018

Poniżej publikujemy informację o petycjach w roku 2018.
Petycja z 30.10.2017 r.

Petycja złożona do Przewodniczącego Rady Powiatu
Petycja w sprawie: przebudowy ulicy Kopernika w Augustowie
Data złożenia petycji: 30.10.2017 r.
Kliknij obok aby pobrać petycję: Pobierz
Petycja z 23.10.2017 r.

Petycja złożona do Rady Powiatu w Augustowie

Petycja w sprawie: o poprawę stanu drogi powiatowej Nr 1197 B Od dr.8-Szczebra-Młynisko-Topiłówka
Data złożenia petycji: 27.10.2017 r.

 

Kliknij obok aby pobrać petycję: Pobierz
Petycja z 3.11.2016 r.

Petycja złożona do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego
Petycja w sprawie: o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.
Data złożenia petycji: 03.11.2016 r.
Imię i nazwisko podmiotu wnoszącego petycję w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ustawy o petycjach: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
Sposób załatwienia petycji: petycja pozostawiona bez rozpatrzenia na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)
Kliknij obok aby pobrać petycję: Pobierz