Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Augustowie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Augustowie

Sygnatura akt I Ns 17/24

Dnia 29 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Augustowie I Wydział Cywilny informuje, że tutejszy Sąd w sprawie prowadzonej pod sygnaturą I Ns 17/24 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawczyni Tatyanie Nikolayeva na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 199.326,28 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 28 groszy) tytułem zapłaty świadczenia wynikającego z punktu 4. prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Augustowie pierwszy Wydział Cywilny z dnia dwudziestego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku wydanego w sprawie o sygnaturze akt I Ns 179/22, w zakresie zasądzającym od Tetyany Nikolayeva na rzecz Thomasa Ingemunda Lauritzen kwotę 199.326,28 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 28 groszy) tytułem spłaty udziału w spadku po Gregorze Rolandzie Lauritzen. Kwota ta ma być wypłacona Thomasowi Ingemundowi Lauritzen na jego wniosek, bez spełnienia dodatkowych warunków. Sąd wzywa tę osobę do odbioru wyżej wymienionej kwoty z depozytu sądowego.

Podpisano przez sędziego Ewę Sotko-Polak

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści