Ogłoszenie

Ogłoszenie

Od dnia 01 lipca 2023 r. stosownie do art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Od dnia 01 lipca 2023 r. stosownie do art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści