Wyrazy współczucia

Wyrazy współczucia

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Janiny Osewskiej, uznanej augustowskiej poetki, animatorki życia literackiego, wydawcy, pasjonatki fotografii, wieloletniej pedagog.

Pani Janina na początku tego roku obchodziła 20-lecie pracy artystycznej. W tym czasie wydała 7 tomików wierszy i zorganizowała 20 wystaw. Swoje utwory publikowała w polskich i zagranicznych pismach literackich. Wielokrotnie gościła na międzynarodowych festiwalach i kongresach poezji, zyskując szerokie uznanie.

Przez wiele lat kierowała szkołami – Społeczną Szkołą Podstawową STO w Augustowie, a następnie Szkołą Podstawową nr 6 w Augustowie, w której z Jej inicjatywy powstał Szkolny Klub Turystyczny „Włóczykij”. Od roku 2004 prowadziła, według programu autorskiego, Kawiarenkę Literacką, do której zapraszała uznanych poetów i pisarzy, a od 2019 roku towarzyszący jej Konkurs Jednego Wiersza. Cztery lata temu założyła Fundację Słowo i Obraz, zajmującą się promocją lokalnych twórców.

Pozostanie w naszej pamięci, jako Osoba niezwykle ciepła i wrażliwa, pełna optymizmu, pasji i zaangażowania, bezinteresownie działająca na rzecz lokalnej społeczności.

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Pani Janiny i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby.

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Rada i Zarząd Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści