Starostwo Powiatowe w Augustowie

Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w zewnętrznej części budynku kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie

Tablica informacyjna na szarym tle z orłem, na górze centralnie od lewej flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej, na dole w prawym roku logo programu Polski Ład. Rządowy Fundusz Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Edycja Druga. Nazwa zadania: „Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w zewnętrznej części budynku kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie”. Całkowita wartość inwestycji – 948 000,00 zł, dofinansowanie – 929 040,00 zł.

Przyznano dofinansowanie Powiatowi Augustowskiemu ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD – RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW – EDYCJA DRUGA na udzielenie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie.

Całkowita wartość inwestycji – 948 000,00 zł.

Dofinansowanie – 929 040,00 zł.

Opis:

Celem inwestycji jest ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich przy budynku zabytkowego kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli zapobiec postępującej degradacji obiektu. Dzięki niej zostaną przywrócone walory estetyczne i historyczne kościoła.

Planowane są m.in.:

  • remont, wymiana lub uzupełnienie pokrycia wraz z orynnowaniem,
  • wymiana starych i uzupełnienie nowych obróbek blacharskich na elewacji,
  • odwodnienie budynku,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • remont schodów.

Przeprowadzone prace pozwolą zabezpieczyć budynek kościoła przed szkodliwym działaniem wody i postępującą, z tego powodu, jego degradacją. Przywrócone zostaną walory estetyczne obiektu.

Przejdź do treści