Powiatowe stypendia i nagrody

Powiatowe stypendia i nagrody

Stypendiami ufundowanymi przez samorząd Powiatu Augustowskiego za osiągnięcia uzyskane przez młodzież w pierwszym okresie roku szkolnego 2023/2024 uhonorowano łącznie 35 uczniów – 18 za wyniki w nauce, 8 za wyniki sportowe i 9 uczniów szkół branżowych, za kształcenie się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy (ślusarz – 5 uczniów, monter sieci i instalacji sanitarnych – 2, tapicer – 2).

W tym roku uroczystość wręczenia stypendiów podzielono na cztery spotkania, zorganizowane w poszczególnych szkołach. 12 marca Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski wręczył stypendia uczniom Zespołu Szkół Technicznych, a następnie uczniom II Liceum Ogólnokształcącego. 18 marca miało miejsce wręczenie stypendiów uczniom I Liceum Ogólnokształcącego, a 22 marca – Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

W uroczystościach uczestniczyli także rodzice stypendystów, którzy otrzymali listy gratulacyjne.

Do stypendium za wyniki w nauce zgłaszani są dwaj uczniowie każdej szkoły, którzy w klasyfikacji śródrocznej uzyskali najwyższe średnie ocen oraz dziesięć osób spośród uczniów wszystkich powiatowych szkół ponadpodstawowych z najwyższą średnią ocen.
Stypendium sportowe otrzymało pięciu uczniów będących członkami Kadry Narodowej i trzech uczniów wytypowanych przez rady pedagogiczne, za zajęcie czołowych miejsc w zawodach sportowych wysokiej rangi.

Podczas uroczystości Starosta Augustowski wręczył też nagrody w konkursach z okazji obchodów Jubileuszu 25-lecia Powiatu. 1. miejsce w Konkursie Wiedzy o Powiecie Augustowskim zajęły drużyny ze Szkoły Podstawowej w Płaskiej i z II LO, a 1. miejsce w konkursie plastycznym pn. „Naj… Powiatu Augustowskiego” – uczennica ZST.

Uroczystość rozdania stypendiów Starosty Augustowskiego za wyniki w nauce i sporcie uczniom II Liceum Ogólnokształcącego
Uroczystość rozdania stypendiów Starosty Augustowskiego za wyniki w nauce i sporcie uczniom II Liceum Ogólnokształcącego
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści