Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Leszkowi Osydzie
Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Kartografii
Geodecie Powiatowemu
z powodu śmierci
TEŚCIOWEJ
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Nadzieja znów wstąpi w nas…

W piątek, 20 grudnia w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyło się powiatowe spotkanie opłatkowe.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, komendanci służb mundurowych, radni Rady Powiatu w Augustowie oraz przedstawiciele współpracujących instytucji i firm. Wszystkich zebranych powitał w murach szkoły Grzegorz Augusewicz – Dyrektor ACE. W nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadziła uczestników uroczystości młodzież z augustowskich szkół średnich oraz z Zespołu Szkół Specjalnych, śpiewając kolędy i pastorałki.

Po zakończeniu części artystycznej, jako organizator uroczystości, zabrał głos Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, który wyraził słowa uznania dla młodzieży oraz podziękował Ewie Chodacz i Jackowi Bednarczykowi za prowadzenie tej części spotkania. Następnie złożył życzenia całej „powiatowej rodzinie”:

– Mijający rok był rokiem szczególnym, stawiał przed nami szereg wyzwań, przy których realizacji współdziałaliśmy. Serdecznie dziękuję za życzliwość, współpracę oraz za wszelkie przejawy sympatii i dobrej rady, których ja, Zarząd Powiatu, Rada Powiatu i starostwo doświadczaliśmy. Ksiądz Twardowski napisał, że Boże Narodzenie jest po to, żeby podawać sobie ręce, uśmiechać do siebie i żeby sobie przebaczać. Życzę, abyśmy łamiąc się opłatkiem, przełamali swoje urazy, żebyśmy przełamali się wewnętrznie, otwierając się na drugiego człowieka. Obyśmy te składane życzenia potrafili przemienić w czyn, aby każdego dnia w nas, w naszych rodzinach, miejscach pracy, było Boże Narodzenie – powiedział starosta.

Fragment Pisma Świętego, mówiący o Bożym Narodzeniu, odczytał Ksiądz Prałat Jerzy Owsianka – Proboszcz Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, który skierował również słowo do zebranych.

Następnie uczestnicy spotkania, składając sobie życzenia, przełamali się opłatkiem.

Powiatowe Spotkanie Opłatkowe 2019 Powiatowe Spotkanie Opłatkowe 2019 Powiatowe Spotkanie Opłatkowe 2019 Powiatowe Spotkanie Opłatkowe 2019
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2019

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2019
Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Jadwidze Dobrowolskiej
Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Budżetowego,
Głównej Księgowej
z powodu śmierci

MĘŻA

składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Markowi Dobkowskiemu
Członkowi Zarządu Powiatu w Augustowie
z powodu śmierci
Mamy

składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd Powiatu w Augustowie,
Przewodniczący Rady Powiatu i Radni Rady Powiatu w Augustowie,
pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowe
oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie
Etos pracy nauczyciela

W środę, 27 listopada, odbył się kolejny wykład w ramach Wszechnicy Historycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie.

Prelekcję nt. „Magister czyli mistrz. Etos pracy nauczyciela.” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Waśko – Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, na zaproszenie Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego.
Uczestników spotkania powitała Anna Sus-Cilulko – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Przedstawiony wykład na nowo uzmysłowił słuchaczom, że pełen poświęcenia zawód nauczyciela powinien budzić powszechny szacunek i uznanie całego społeczeństwa. W tę pracę wpisany jest bowiem ogromny wysiłek i trud, ale niezbędne jest również pełne zaangażowanie nauczyciela, pasja i serce oddawane uczniom wraz z wiedzą i pracą pedagogiczno-wychowawczą. Tylko takie podejście pozwoli na wychowanie uczniów na dobrych Polaków, wartościowych ludzi i mądrych obywateli.
Profesor przytoczył wyniki badań przeprowadzonych w 2015 r. przez Joannę Pękalę z Uniwersytetu Warszawskiego, z których wynika m.in., że z pojęciem etosu zetknęli się wszyscy pytani o to nauczyciele i ogromna większość rodziców, w sumie ok. 96% ankietowanych.

Wśród osób badanych 61% respondentów uważa etos nauczycielski za pojęcie nadal aktualne, natomiast pozostałe 39% – za kategorię obecnie już historyczną. Co ciekawe, nieco częściej za kategorię historyczną uważają etos sami nauczyciele, niż rodzice. Okazuje się, że polscy rodzice częściej niż nauczyciele skłonni są uważać, że zawód ten powinien być w zgodzie z etosem.

Bardzo ważnym faktem wynikającym z przeprowadzonych badań jest również to, że 87% ankietowanych potwierdziło, że spotkali nauczyciela, który swoją postawą pozytywnie świadczył o etosie swojej grupy zawodowej.

Profesor przedstawił również słuchaczom czynniki rzutujące na postrzeganie społeczne i oczekiwania wobec nauczycieli od okresu międzywojennego, aż do czasów współczesnych. Podkreślił także, że szkoła jest nie tylko instytucją, ale powinna być przede wszystkim wspólnotą, dlatego politykę oświatową należy nakierować na ludzi, a nie na system.

Zwrócił uwagę, że „magister” to znaczy po łacinie „mistrz”. Nauczyciel musi samodzielnie dążyć do tego, żeby być mistrzem w swoim przedmiocie, znać się na tym, czego uczy, potrafić o tym dyskutować, a także napisać oryginalny tekst popularnonaukowy. Nauczyciel powinien mieć poczucie, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, lubić pracę z dziećmi i młodzieżą oraz czerpać z tej pracy satysfakcję. Jeśli popatrzymy na wybitnych nauczycieli, to znajdziemy u nich te właśnie cechy.

Po prelekcji odbyła się dyskusja, w której uczestnicy spotkania wymienili poglądy na temat koniecznych do podjęcia działań, aby do oświaty przyciągać i zatrzymać w tej dziedzinie najlepszych „mistrzów”, którzy będą nauczać i wychowywać młode pokolenie Polaków.

Uczestnicy wykładu „Magister czyli mistrz. Etos pracy nauczyciela.”
Uczestnicy wykładu „Magister czyli mistrz. Etos pracy nauczyciela.”

 

Prof. dr hab. Andrzej Waśko – Doradca Prezydenta RP
Prof. dr hab. Andrzej Waśko – Doradca Prezydenta RP
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego Kolegi
Andrzeja Szumskiego
emerytowanego pracownika Starostwa Powiatowego w Augustowie.

 Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby.

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
Zapraszamy na wykład

27 listopada o godz. 13.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie odbędzie się spotkanie i wykład z prof. dr. hab. Andrzejem Waśko – Doradcą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pt. „Etos pracy nauczyciela”. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie!

Szczegóły na plakacie

Plakat informujący o wykładzie prof. dr. hab. Andrzeja Waśki
Wizyta młodzieży w Sejmie RP

„Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie.”
J.Zamoyski

W najbliższych dniach będziemy obchodzili kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji, 7 listopada, młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie, na zaproszenie Jarosława Zielińskiego – Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, odwiedziła Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Uczniowie klas humanistycznych z opiekunami mieli możliwość zobaczenia kulisów pracy sejmowej, co jest wyjątkowym doświadczeniem, gdyż zgodnie z myślą patrona szkoły – „Nikt nie przynosi z urodzenia żadnej umiejętności. Trzeba się uczyć.”

Młodzież wysłuchała prelekcji Ministra, w której nawiązał do historii polskiej państwowości, podkreślając rangę konstytucji w życiu każdego Polaka. Zachęcił także do aktywnej postawy, zaznaczając, że prawa obywatelskie wiążą się z odpowiedzialnością.

Pod opieką przewodnika przedstawiciele społeczności I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie obejrzeli także salę plenarną, kaplicę i najważniejsze miejsca w sejmie oraz poznali historię parlamentu. Kolejnym ważnym punktem wycieczki było odwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego – bijącego serca stolicy.

Wróciliśmy z poczuciem dumy i przynależności do niezwykłego Narodu, dla którego Warszawa jest symbolem wolności, honoru i niezłomnej walki o Polskę.

Uczestnicy wyjazdu serdecznie dziękują Panu Ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu, za zaproszenie i ciekawą wycieczkę, która była okazją do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania życia politycznego i społecznego kraju.

Wyjazd młodzieży z I Liceum  Ogólnokształcącego do Sejmu RP Wyjazd młodzieży z I Liceum  Ogólnokształcącego do Sejmu RP

Fot. ZSO