Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przekazujemy życzenia zdrowia, miłości i spokoju. Życzymy, aby nadchodzące Święta Wielkanocne przyniosły radość, wzajemną życzliwość oraz by stały się źródłem duchowego umocnienia. Niech prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa będzie źródłem nadziei i siły do przezwyciężania życiowych trudności. Życzymy, by Wielkanocny Czas upłynął w atmosferze
zgody i pojednania, wśród rodziny i przyjaciół. Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski
Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Danielowi Bobranowi
Specjaliście w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa  

z powodu śmierci

ŻONY

składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Grzegorzowi Dadurze
Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa   

z powodu śmierci
MAMY

składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej

Od 12 do 28 marca w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie działa Powiatowa Komisja Lekarska, która przeprowadza kwalifikację wojskową. Jej głównym celem jest założenie ewidencji wojskowej osobom, które podlegają stawiennictwu oraz sprawdzenie ich zdolności do służby pod kątem psychologicznym i fizycznym. 

12 marca oficjalnego otwarcia prac Komisji dokonał Paweł Krutul – Wicewojewoda Podlaski i Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. Obecni byli również: ppłk Jan Suwara – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, ppłk Adam Osewski – Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji Ośrodka Zamiejscowego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku, Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy Augustów oraz Członkowie Komisji.

Do kwalifikacji wojskowej wezwani zostali mężczyźni z rocznika 2005 oraz starsi, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii, a także urodzeni w latach 2003-2004, którzy wcześniej zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacją wojskową objęte są również kobiety urodzone w latach 1999-2005, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych, weterynaryjnych oraz psychologicznych, a także studentki i absolwentki takich kierunków, które nie posiadają jeszcze określonej kategorii wojskowej. Zgłaszać się mogą również ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Uczestnicy uroczystego rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej w Powiecie Augustowskim w 2024 r.
Uczestnicy uroczystego rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej w Powiecie Augustowskim w 2024 r.
Dragon-24 – wojsko na największych, planowych ćwiczeniach

W pierwszej połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań.

Wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, dzięki czemu może szkolić się w warunkach, które dodają realizm szkolenia. Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez Siły Zbrojne działań.

Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych apeluje również o ochronę danych, nie publikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.
Wyrazy współczucia

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Władysława Rukścińskiego
Radnego Rady Powiatu w Augustowie w latach 2006-2014,
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w latach 2010-2014

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Zarząd Powiatu w Augustowie,
Przewodniczący i Radni Rady Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu
Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie

z powodu śmierci

MAMY

składają

Starosta Augustowski, Zarząd Powiatu w Augustowie
oraz Radni Rady Powiatu w Augustowie
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o kwalifikacji wojskowej 2024

Poniżej link do pełnej treści Obwieszczenia Nr 1/2024 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
Oferta zajęć na ferie zimowe 2024

Oferta zajęć sportowo – rekreacyjnych na ferie zimowe 2024 roku organizowanych w placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski


Zespół Placówek Młodzieżowych
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie
Zarzecze 1, 16-300 Augustów
tel. 87 643 32 04

Zajęcia prowadzone będą w okresie od 22 stycznia do 4 lutego br., od poniedziałku do piątku:

  • w godz.: 12:00 – 14:00 siłownia sportowa,
  • w godz.: 14:00 – 15:00 gry planszowe.

„ŚLIZGAWKA POD CHMURKĄ”
W zależności od warunków pogodowych, przez wszystkie dni tygodnia w godz. 10:00 – 19:00, wypożyczalnia łyżew na miejscu.


Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
Śródmieście 31, 16-300 Augustów
tel. 87 643 24 02

Zajęcia prowadzone będą w okresie od 22 do 26 stycznia br., w godz. 10:00 – 13:00, na sali gimnastycznej – gry zespołowe.


Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów
tel. 87 643 28 61

Zajęcia prowadzone będą w godz. 10:00 – 13:00:

  • w okresie od 22 do 26 stycznia br., wg harmonogramu:
  • poniedziałek, wtorek: koszykówka,
  • środa: siatkówka (chłopcy),
  • czwartek, piątek: siatkówka (dziewczęta),

w okresie od 29 stycznia do 2 lutego br., wg harmonogramu:

  • poniedziałek, wtorek: tenis stołowy,
  • środa: siatkówka (chłopcy),
  • czwartek, piątek: zajęcia na siłowni.

Zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania!