Informacja o 47 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 47 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady 47 sesji Rady Powiatu w Augustowie, odbędą się w dniu 30 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 12:00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
  4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2023 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2023 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2023 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
  8. Przyjęcie protokołu XLVI/24 z dnia 18 kwietnia 2024 r.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści