35-lecie Firmy MPPB J.W. ŚLEPSK

W sobotę 15 czerwca 35-lecie świętowała Firma MPPB J.W. ŚLEPSK. Gratulacje i wyrazy uznania w imieniu władz Powiatu Augustowskiego złożył Wicestarosta Wojciech Jerzy Szczudło i Przewodniczący Rady Michał Kotarski. W dowód uznania i podziękowanie za tworzenie miejsc pracy i wkład w rozwój gospodarczy Powiatu, Pan Józef Wiszniewski – Właściciel Firmy został uhonorowany medalem pamiątkowym 25-lecia Powiatu Augustowskiego.

Wręczenie pamiątkowego medalu 25-lecia Powiatu Augustowskiego Panu Józefowi Wiszniewskiemu – Właścicielowi Firmy MPPB J.W. ŚLEPSK przez Wicestarostę Wojciecha Jerzego Szczudło i Przewodniczącego Rady Powiatu Michała Kotarskiego.Fot. UM Augustów
Wręczenie pamiątkowego medalu 25-lecia Powiatu Augustowskiego Panu Józefowi Wiszniewskiemu – Właścicielowi Firmy MPPB J.W. ŚLEPSK przez Wicestarostę Wojciecha Jerzego Szczudło i Przewodniczącego Rady Powiatu Michała Kotarskiego. Fot. UM Augustów
Zajęcia sportowo-rekreacyjne podczas wakacji

Podczas wakacji dzieci i młodzież mogą korzystać z zajęć sportowo – rekreacyjnych organizowanych w szkołach i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

W załączeniu harmonogram zajęć.

Oferta zajęć sportowo – rekreacyjnych podczas wakacji 2024r
Będzie nowy most na Kanale Augustowskim

14 czerwca podpisana została umowa i Powiat oficjalnie rozpoczął realizację od dawna oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w miejscowości Sucha Rzeczka. Most został wybudowany ponad 30 lat temu jako tymczasowy. Był wielokrotnie remontowany, jednak jego obecny stan techniczny jest fatalny. Dopuszczony jest tam tylko ruch lekkich pojazdów osobowych, obowiązuje limit tonażowy do 1,5 t oraz ograniczenie skrajni poziomej do 2,3 m. W jego miejsce zbudowany zostanie nowy most, o konstrukcji żelbetowej, spełniający wszelkie aktualne normy i parametry dla tego typu obiektów, o długości 37 m, szerokości 11,2 m i dopuszczalnym obciążeniu 40 ton. Przebudowane też zostaną dojazdy do mostu. Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 6 mln zł.

Połowa tej kwoty zostanie sfinansowana z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa, 2,8 mln zł z budżetu Powiatu i 250 tys. zł z budżetu Województwa Podlaskiego.

Wykonawcą inwestycji będzie BudrexMOSTY Sp. z o.o. z Białegostoku. Planowany termin zakończenia prac, to przełom listopada i grudnia 2024 r.

W spotkaniu rozpoczynającym realizację inwestycji wzięli udział m.in.: Starosta Piotr Rusiecki, Wicestarosta Wojciech Jerzy Szczudło, Paweł Wnukowski – Radny Województwa Podlaskiego, Michał Piotr Skubis – Wójt Gminy Płaska, Maciej Zdancewicz – Członek Zarządu Powiatu, a także przedstawiciele wykonawcy: Prezes BudrexMOSTY Jacek Siemieniuk i Członek Zarządu Robert Wysztygiel.

Uczestnicy uroczystego rozpoczęcia inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu na Kanale Augustowskim w miejscowości Sucha Rzeczka
Uczestnicy uroczystego rozpoczęcia inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu na Kanale Augustowskim w miejscowości Sucha Rzeczka
Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej

Starosta Piotr Rusiecki wziął udział w posiedzeniu Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej, które odbyło się w Augustowie 14 czerwca. Była to okazja do przekazania podziękowań za wieloletnią działalność tej instytucji na rzecz rozwoju rolnictwa na Ziemi Augustowskiej i wręczenia medalu pamiątkowego 25-lecia Powiatu.

Wręczenie medalu pamiątkowego 25-lecia Powiatu Augustowskiego, od lewej: M. Siniło – Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej, K. Grabowski – Przewodniczący Rady Powiatowej PIR, P. Rusiecki – Starosta Augustowski
Wręczenie medalu pamiątkowego 25-lecia Powiatu Augustowskiego, od lewej: M. Siniło – Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej, K. Grabowski – Przewodniczący Rady Powiatowej PIR, P. Rusiecki – Starosta Augustowski
Powiat zakończył modernizację ul.Turystycznej i Dworcowej

Dobiegł końca remont nawierzchni jezdni ul. Turystycznej. Zadaniem objęty był odcinek o długości ok. 1,3 km. Był to ostatni etap prac, dzięki któremu Powiat zakończył modernizację nawierzchni jezdni ul.Turystycznej.

Ponadto zadaniem objęta była też ul. Dworcowa, prowadząca od „szosy Sejneńskiej” w kierunku dworca kolejowego o długości 0,5 km.

Łączna wartość obu zadań wyniosła około 1,5 mln zł, z czego 1,4 mln  zł sfinansowane zostało z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ok. 100 tys. zł z budżetu Powiatu.

Zmodernizowana ulica Turystyczna w Augustowie
Zmodernizowana ulica Turystyczna w Augustowie
Z głębokim smutkiem i żalem…

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…”
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Mirosława Łukaszewicza
Składamy kondolencje oraz wyrazy szczerego współczucia
Bożennie Łukaszewicz
Wieloletniemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie
z powodu śmierci
MĘŻA
Łączymy się z Rodziną w bólu i żalu po stracie bliskiej Osoby
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Zarząd i Rada Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
25 lat Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Uzależnień

7 czerwca jubileusz 25-lecia istnienia i działalności obchodził Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” w Augustowie. Była to doskonała okazja do złożenia podziękowań i wyrazów uznania wszystkim zaangażowanym w działalność Placówki.

Powiat Augustowski podczas święta reprezentowali Starosta Piotr Rusiecki oraz Wicestarosta Wojciech Jerzy Szczudło, którzy przekazali na ręce Dyrektora Andrzeja Litwińczuka gratulacje oraz medal pamiątkowy jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego.

Przemówienie Starosty P. Rusieckiego podczas jubileuszu 25-lecia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Poradni Zdrowia Psychicznego Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” w Augustowie
Przemówienie Starosty P. Rusieckiego podczas jubileuszu 25-lecia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Poradni Zdrowia Psychicznego Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” w Augustowie

Wręczenie gratulacji i medalu pamiątkowego Dyrektorowi A. Litwińczukowi przez Starostę P. Rusieckiego podczas jubileuszu 25-lecia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Poradni Zdrowia Psychicznego Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” w Augustowie
Wręczenie gratulacji i medalu pamiątkowego Dyrektorowi A. Litwińczukowi przez Starostę P. Rusieckiego podczas jubileuszu 25-lecia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Poradni Zdrowia Psychicznego Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” w Augustowie

Przemówienie Wicestarosty W. Szczudło podczas jubileuszu 25-lecia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Poradni Zdrowia Psychicznego Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” w Augustowie
Przemówienie Wicestarosty W. Szczudło podczas jubileuszu 25-lecia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Poradni Zdrowia Psychicznego Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” w Augustowie
Święto 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego

7 czerwca na placu apelowym 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się uroczystości związane ze Świętem Pułku. Obchody miały miejsce po raz piąty od momentu przeformowania suwalskiego dywizjonu w pułk w 2019 roku. W ramach święta odbył się uroczysty apel, prezentacja sprzętu wojskowego, a także koncert pułkowego zespołu muzycznego.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych, władz państwowych i samorządowych oraz instytucji współpracujących na co dzień z jednostką.

Powiat Augustowski podczas święta reprezentował Wojciech Jerzy Szczudło – Wicestarosta Augustowski.

Wicestarosta W.Szczudło wręcza gratulacje Dowódcy 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego podczas święta Pułku
Wicestarosta W.Szczudło wręcza gratulacje Dowódcy 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego podczas święta Pułku
2 sesja Rady Powiatu VII kadencji

W dniu 6 czerwca w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego odbyła się druga w obecnej kadencji sesja Rady Powiatu w Augustowie.

Podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące organizacji pracy radnych, w tym wynagrodzenia Starosty, wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, a także ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Augustowie. Powołana została również doraźna Komisja Statutowa, która do 31 sierpnia ma przedstawić Radzie Powiatu proponowane zmiany w tym dokumencie. Ponadto w związku z nową kadencją, podjęte zostały uchwały dotyczące delegowania przedstawicieli do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowej Rady Rynku Pracy, Rady Społecznej SP ZOZ oraz Rady Społecznej SP ZZOD w Augustowie. Wytypowano również osoby, które będą reprezentowały nasz samorząd w stowarzyszeniach i organizacjach, których członkiem jest Powiat Augustowski.

Sesja Rady Powiatu była również okazją do wręczenia nagrody uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego, która zajęła II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych w ramach Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego pn. ,,By czas nie zaćmił i niepamięć”. Podziękowanie zostało wręczone również nauczycielce, która była opiekunem merytorycznym laureatki.

Na zakończenie obrad, radni i wszyscy obecni na sesji minutą ciszy uczcili Żołnierza, który zmarł w wyniku ugodzenia nożem na granicy polsko-białoruskiej.

Sesja Rady Powiatu w Augustowie w dniu 6 czerwca 2024 r.
Sesja Rady Powiatu w Augustowie w dniu 6 czerwca 2024 r.

Wręczenie nagrody laureatce konkursu pn. ,,By czas nie zaćmił i niepamięć”, na zdjęciu wraz z opiekunem merytorycznym – D. Prokop, Starostą P. Rusieckim, Wicestarostą W. J. Szczudło i Przewodniczącym Rady – M. Kotarskim.
Wręczenie nagrody laureatce konkursu pn. ,,By czas nie zaćmił i niepamięć”, na zdjęciu wraz z opiekunem merytorycznym – D. Prokop, Starostą P. Rusieckim, Wicestarostą W. J. Szczudło i Przewodniczącym Rady – M. Kotarskim.