Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Laury Gąsiewskiej
Żegnamy osobę o wielkim sercu,
która przez kilkadziesiąt lat niosła pomoc dzieciom potrzebującym wsparcia.
Współtworzyła jedną z pierwszych świetlic środowiskowych w Augustowie.
Kilku pokoleniom stworzyła swoisty azyl, otaczając opieką dzieci,
zapewniając im ciepłe schronienie, gorący posiłek, możliwość nauki i zabawy.
Zawsze była otwarta na potrzeby drugiego człowieka,
każdego dnia zapewniając swoim podopiecznym szczerą troskę i oddanie. 

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Rada i Zarząd Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
Augustów świętował bolesną rocznicę

W 80. rocznicę wywózki Polaków w głąb ZSRR, w dniu 10 lutego 2020 r. Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego Starostwa Powiatowego w Augustowie, jednocześnie Prezes augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zapalili znicze przy pomniku Sybiraków deportowanych z Ziemi Augustowskiej, usytuowanym przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela na Borkach, na augustowskim cmentarzu przy pomniku poświęconym Sybirakom w kwaterze niepodległościowej oraz na grobie Eugeniusza Simsona – wieloletniego Prezesa Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie.

Następnie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii i Polaków na Świecie miała miejsce sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, podczas której dr Marcin Zwolski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku wygłosił wykład „Agresja sowiecka 1939 r. i deportacje obywateli polskich na Sybir”. W sesji udział wzięli augustowscy kombatanci, Sybiracy, delegacje szkół noszących imię Sybiraków z Netty i Krasnegoboru oraz licznie zgromadzona młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie i II Liceum Ogólnokształcącego.

Po południu, w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Augustowie, ks. dr Waldemar Brodziak odprawił mszę świętą w intencji Sybiraków i ich rodzin.

80. Rocznica wywózki na Sybir w Augustowie
112 RATUJE ŻYCIE

11 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112, który jak wiadomo, obowiązuje we wszystkich krajach europejskich. Święto ma na celu przede wszystkim rozpowszechnianie wiedzy na temat korzystania z niego we właściwy sposób.

Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowali VII już edycję Wojewódzkiego Konkursu „112 RATUJE ŻYCIE”.  Na konkurs wpłynęło ponad 700 prac w różnych kategoriach: plakat/komiks lub krótka inscenizacja wykonane przez uczniów szkół podstawowych oraz plakat/komiks lub film wykonane przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 wśród uczniów szkół województwa podlaskiego oraz propagowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Chociaż z roku na rok liczba zgłoszeń niezasadnych, kierowanych na numer alarmowy 112 spada, to jednak trzeba cały czas uświadamiać i przypominać młodym ludziom, kiedy powinni dzwonić na numer alarmowy, jak zgłaszać dane zdarzenie i co robić w nagłych wypadkach, a także jak należy udzielać pierwszej pomocy. Temu służy między innymi konkurs „112 RATUJE ŻYCIE”.

W konkursie tym sukces odniosła wychowanka Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie, której bardzo ciekawy i pomysłowy plakat otrzymał wyróżnienie. Nagrodę wręczył wojewoda Bohdan Paszkowski w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku 10 lutego 2020 r., podczas obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112. Gratulujemy.

Dorota Siemieńczuk

Podsumowanie VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „112 RATUJE ŻYCIE”Prace ramach VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „112 RATUJE ŻYCIE”
Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Leszkowi Osydzie
Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Kartografii
Geodecie Powiatowemu
z powodu śmierci
TEŚCIOWEJ
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Defibrylator na budynku Starostwa Powiatowego

Automatyczny Elektroniczny Defibrylator (AED) został zainstalowany na budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie, przy ul. 3 Maja 29. W sytuacjach nagłego zagrożenia życia, każdy może z niego korzystać, ponieważ został zamontowany na zewnątrz budynku, przy wejściu.

Jest to w pełni zautomatyzowane urządzenie. Jego zadaniem jest przywrócenie prawidłowej akcji serca. Sprzęt oddziałuje na organizm poprzez zamocowane na klatce piersiowej elektrody. Dokonują one analizy rytmu serca i pozwalają na ocenę zasadności zastosowania defibrylacji w konkretnym przypadku.

Użycie defibrylatora jest bardzo łatwe i nie należy bać się z niego skorzystać. Urządzenie jest tak zaprojektowane, że od początku do końca informuje osobę prowadzącą reanimację o podejmowaniu kolejnych kroków. Dzięki temu osoby bez kwalifikacji medycznych mogą przeprowadzić w bezpieczny sposób akcję ratunkową.

Defibrylator został zakupiony ze środków budżetu Powiatu Augustowskiego.

Defibrylator na budynku Starostwa Defibrylator
Augustowski szpital rozwija się

W piątek, 31 stycznia oficjalnie przekazano do użytku nowy sprzęt medyczny oraz parking przy SP ZOZ w Augustowie.

Uroczystość rozpoczął ksiądz prałat Marian Szewczyk – kapelan szpitala, dokonując poświęcenia nowego parkingu, który został zbudowany. Zakres inwestycji obejmował budowę miejsc parkingowych dla 110 samochodów osobowych, w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych, rozbiórkę budynku gospodarczego, wykonanie oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wykonaniem skrzynek rozsączających). Łączna wartość zadania wyniosła ok. 800,64 tys. zł. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków budżetu Powiatu Augustowskiego w kwocie 715,4 tys. zł i wkładu własnego SP ZOZ w wysokości 85,24 tys. zł. Parking, z wjazdem od ul. Szpitalnej, jest ogólnodostępny przez całą dobę i zapewnia miejsca postojowe dla samochodów osób przyjeżdżających do szpitala, a także odwiedzających znajdujący się w pobliżu cmentarz.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na Oddział Chirurgii Ogólnej, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie do użytku nowego sprzętu medycznego. Zebranych powitała Danuta Zawadzka – Dyrektor SP ZOZ. Nowy sprzęt omówiła Wioletta Tomaszycka-Bednarczyk – Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej. Zakupiono m.in. 100 nowoczesnych łóżek szpitalnych z materacami i szafkami przyłóżkowymi oraz podnośniki elektryczne do przenoszenia pacjentów. Ponadto w specjalistyczny sprzęt doposażonych zostało pięć komórek organizacyjnych augustowskiego szpitala. Na Oddział Chirurgii Ogólnej zakupiono m.in. aparat USG z kolorowym Dopplerem, defibrylator, kardiomonitory, a także aparat do elektrokoagulacji oraz stoły i lampy do gabinetów zabiegowych. Gabinet Endoskopowej Diagnostyki Onkologiocznej wyposażony został m.in. w gastroskop z torem wizyjnym, kolonoskop oraz sprzęt do koagulacji z argonem. Zakupiono także specjalistyczną lampę na Blok Operacyjny oraz zintegrowany system artroskopowy dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej (RTG) rozszerzone zostało o nowoczesny aparat USG z pełnym zestawem głowic i kolorowym Dopplerem. Zakupiono także sprzęt do Działu Rehabilitacyjnego. Łącznie zakupionych zostało 238 elementów sprzętu i aparatury medycznej, które umożliwią dalsze podnoszenie jakości opieki zdrowotnej i rozwój szpitala. Wartość inwestycji wyniosła 1,57 mln zł, z czego 1 mln zł stanowiły środki budżetu Państwa, 290,42 tys. zł pochodziło z budżetu Powiatu Augustowskiego i 278,85 tys. zł stanowiły środki własne SP ZOZ.

W uroczystości wziął udział Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, który powiedział:  – Ten szpital jest bardzo potrzebny mieszkańcom i turystom odwiedzającym Ziemię Augustowską, dlatego dobrze się dzieje, że w ostatnich latach jest modernizowany. Wszyscy widzimy te efekty. Jak się okazuje, mogą w Polsce dobrze funkcjonować szpitale publiczne i mogą być konkurencyjne wobec innych jednostek ochrony zdrowia, również prywatnych. Mogą konkurować infrastrukturą, wyglądem, sprzętem i usługami.

Następnie głos zabrał Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski:

– Cieszę się, że w szpitalu w Augustowie został zrealizowany kolejny projekt dofinansowany z budżetu Państwa. Zakupiony sprzęt pozwoli w istotny sposób poprawić dostępność, szybkość i skuteczność usług medycznych, które są w tym szpitalu realizowane, a także wpłynie na poprawę warunków pracy personelu.

Obecna na uroczystości Marzena Juczewska – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ podkreśliła, że potrzeby zgłaszane przez szpital w Augustowie są zbieżne z priorytetami polityki zdrowotnej województwa i kraju.

Następnie głos zabrał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski:

– Jesienią 2014 roku, kiedy obejmowałem funkcję starosty i stawałem na czele Zarządu, przyjęliśmy trzy priorytety. Zdrowie było priorytetem absolutnym. Te priorytety realizowaliśmy i realizujemy konsekwentnie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy 5-lecie dodatniego wyniku finansowego szpitala. Jest to możliwe dzięki temu, że udało nam się zawrzeć taką niepisaną koalicję pomiędzy samorządem, dyrekcją szpitala i pracownikami. W tym miejscu chciałbym podziękować „sztabowi medycznemu” szpitala, pracownikom SP ZOZ, bo to dzięki waszej pracy, zaangażowaniu, profesjonalnemu oraz życzliwemu podejściu do pacjentów,  udało się kontrakt z NFZ zwiększyć i dziś jest on 2 razy większy niż na początku tej drogi. W planach mamy szereg kolejnych projektów modernizacyjnych, które chcemy realizować w tym roku i w latach następnych, tak, aby ten szpital był marką samą w sobie, a poziom realizowanych usług medycznych był na jak najwyższym poziomie.

Na zakończenie uroczystości starosta, wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dąbkowski i Tadeusz Drągiewicz oraz przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Mursztyn podziękowali posłowi Jarosławowi Zielińskiemu i wojewodzie Bohdanowi Paszkowskiemu, za wsparcie udzielone w 2019 roku Powiatowi Augustowskiemu na rozwój służby zdrowia i modernizację infrastruktury drogowej, wręczając symboliczne grawertony. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele pracowników augustowskiego szpitala, dyrektorzy innych szpitali z regionu, a także członkowie Rady Społecznej SP ZOZ Elżbieta Puczyłowska i Ireneusz Sokołowski.

Nowy sprzęt medyczny Nowy sprzęt medyczny Nowy sprzęt medyczny Nowy sprzęt medyczny Parking przy SP ZOZ Uroczyste przekazanie sprzętu medycznego Uroczyste przekazanie sprzętu medycznego Uroczyste przekazanie sprzętu medycznego
Odprawa informacyjna

28 stycznia odbyła się narada przedstawicieli władz samorządowych i powiatowych służb, odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe z ppłk. Piotrem Sulwińskim – Dowódcą 12 Batalionu Lekkiej Piechoty w Suwałkach i oficerami Wojsk Obrony Terytorialnej. Omówiono zadania na rok bieżący i zasady współpracy. W naradzie wziął udział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Odprawa informacyjana z 12BLP
III Nocny Bieg Powstańca

W sobotę, 25 stycznia w Studzienicznej odbył się III Nocny Bieg Powstańca. Upamiętniał on 157. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Impreza składała się z dwóch biegów:

  • krótkiego – Pro Memoria 1863 na dystansie 1863 m,
  • głównego – na dystansie około 12 km przez Puszczę Augustowską.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Woda Las. Uczestnicy dopisali. W głównym biegu wzięło udział około 140 osób. Przybyli też rekonstruktorzy na czele z  Jerzym Brzozowskim i Krzysztofem Skłodowskim, wprowadzając swoją obecnością powstańczy nastrój. Powiat Augustowski reprezentował starosta Jarosław Szlaszyński i wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź.

Mapa III Nocnego Biegu PowstańcaGrupa rekonstrukcyjna Plakat III Nocny Bieg Powstańca
Obwodnica powinna być poza miastem

Planowane korytarze obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej DK16 były omawiane na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Augustowie w dniu 22 stycznia 2020 roku, w obecności Burmistrza Miasta Augustowa, Wójta Gminy Augustów, Wójta Gminy Sztabin i Sekretarza Gminy Płaska oraz przedstawicieli GDDKiA Oddział w Białymstoku i delegacji firmy Value ENGINEERING Sp. z o. o. w Warszawie.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele samorządu powiatowego i samorządów gminnych zdecydowanie opowiedzieli się za koniecznością uwzględnienia w procesie planowania wariantów przebiegu południowo – wschodniej obwodnicy miasta, dwóch podstawowych aspektów: zapewnienia kompleksowego systemu komunikacyjnego w regionie oraz umożliwienia dynamicznego rozwoju Augustowa i Ziemi Augustowskiej.

Zwrócono uwagę na to, iż decyzja o przebiegu każdej drogi powinna być poprzedzona analizą natężenia ruchu drogowego, w szczególności samochodów ciężarowych TIR. Brak takiej analizy w przypadku planowanej południowo – wschodniej obwodnicy Augustowa jest jednym z elementów, który uniemożliwia podjęcie jednoznacznej decyzji.

Ponadto kwestią kluczową jest określenie w jakich kierunkach będzie odbywał się ruch drogowy drogą krajową DK16 i już na etapie przygotowywania koncepcji konieczne jest prawidłowe skomunikowanie z innymi drogami przebiegającymi w regionie, tak, aby zmodernizowany odcinek drogi nie prowadził tylko do granic miasta.

Drogą o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców jest droga Augustów – Białystok. To właśnie tą trasą będzie odbywał się potencjalny ruch z kierunku granicy polsko – litewskiej w Ogrodnikach na zachód i południe Polski. W przypadku budowy obwodnicy miasta na tej drodze nastąpi zwielokrotnienie ruchu, w tym samochodów ciężarowych TIR. Wykonanie tej drogi jest nieodzownym warunkiem planowania i prowadzenia dalszych inwestycji w regionie. Droga jako zasadnicza trasa komunikacyjna województwa podlaskiego powinna być wybudowana o przekroju 2+1 z możliwością jej rozbudowy do przekroju 2×2 i wykonaniem obwodnic Białobrzeg, Sztabina i Suchowoli.

Rozważając plany budowy południowo – wschodniej obwodnicy Augustowa, należy przyjąć także, że część samochodów z Augustowa będzie kierowała się w stronę miejscowości Raczki, do trasy Via Baltica. Niezbędna jest zatem rozbudowa połączenia drogi krajowej DK16 z budowaną trasą Via Baltica czyli obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej DK8. Aktualnie jest to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu. W trybie pilnym powinna być przebudowana na odcinku Augustów – Raczki do przekroju 2×2 (jak na odcinku Raczki – Suwałki).

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu zdecydowanie podkreślono, że planowana południowo – wschodnia obwodnica Augustowa nie może być poprowadzona przez miasto – uzdrowisko, znany i ceniony ośrodek turystyczny. Zasadniczą kwestią jest, aby nowa obwodnica nie zamykała ani nie ograniczała rozwoju miasta. Nie może rozbijać jego miejskiej tkanki i podstawowych funkcji miasta, w tym funkcji uzdrowiskowej i turystycznej. Powinna być poprowadzona poza obszarem miasta Augustowa. Podkreślono również, że droga nie może stanowić zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego Ziemi Augustowskiej, jakimi są bezsprzecznie Diecezjalne Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej i Kanał Augustowski ustanowiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pomnikiem Historii.

Uczestnicy spotkania zaapelowali o wzięcie pod uwagę głosu społeczności lokalnej oraz przeprowadzenie analizy w oparciu o potrzeby i oczekiwania mieszkańców, turystów i kuracjuszy, a nie tylko podmiotów poruszających się tranzytem przez region. Podkreślono, że wypracowanie całościowego systemu komunikacyjnego regionu, pozwoli na racjonalne wytyczenie korytarzy przebiegu południowo – wschodniej obwodnicy Augustowa w ciągu drogi DK16 jako ważnego elementu tego sytemu.

Stanowisko wypracowane podczas posiedzenia Zarządu Powiatu zostało przekazane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Value ENGINEERING Sp. z o.o., władzom państwowym, wojewódzkim i samorządowym oraz parlamentarzystom z województwa podlaskiego.

Red.

Warianty przebiegu obwodnicy