Wyrazy głębokiego współczucia Pani Jadwidze Dobrowolskiej Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Budżetowego, Głównej Księgowej z powodu śmierci MĘŻA składają Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski …