Informacja o 44 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 44 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XLIV sesji Rady Powiatu w Augustowie zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbędą się w dniu 6 marca 2024 r. (środa) o godz. 14.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 270/XXXIV/2022 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 271/XXXIV/2022 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści