Nowe Władze Powiatu

Nowe Władze Powiatu

6 maja odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu w Augustowie w kadencji obejmującej lata 2024 – 2029.

Prowadzenie obrad rozpoczął Waldemar Jedliński. Na początku nowo wybrani radni Rady Powiatu w Augustowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Następnie jednogłośnie wybrano komisję skrutacyjną, która przeprowadzała głosowania tajne podczas sesji. Nowym Przewodniczącym Rady Powiatu w Augustowie został wybrany Michał Kotarski. Wiceprzewodniczącymi zostali: Elżbieta Puczyłowska oraz Mieczysław Lucjan Sobolewski.

Następnie wprowadzono kolejne punkty do porządku obrad. Starostą Augustowskim wybrany został Piotr Rusiecki.

– Chcę podziękować za zaufanie, którym mnie Państwo Radni obdarzyliście. Z tego miejsca deklaruję, że jestem otwarty na współpracę i będę pracował dla dobra Powiatu Augustowskiego – powiedział nowo wybrany starosta.

Wicestarostą został Wojciech Jerzy Szczudło, a członkami Zarządu Powiatu w Augustowie: Alicja Dobrowolska, Waldemar Jedliński oraz Maciej Zdancewicz.

obrady pierwszej sesji Rady Powiatu VII Kadencji w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego
obrady pierwszej sesji Rady Powiatu VII Kadencji w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego
członkowie Zarządu Powiatu w Augustowie VII Kadencji, od lewej: Maciej Zdancewicz, Wojciech Jerzy Szczudło, Alicja Dobrowolska, Piotr Rusiecki, Waldemar Jedliński
członkowie Zarządu Powiatu w Augustowie VII Kadencji, od lewej: Maciej Zdancewicz, Wojciech Jerzy Szczudło, Alicja Dobrowolska, Piotr Rusiecki, Waldemar Jedliński
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści