Odznaczony za zasługi dla Województwa

Odznaczony za zasługi dla Województwa

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 289/4094/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. przyznał Jarosławowi Szlaszyńskiemu Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego. Zgodnie z regulaminem, odznakę przyznaje się osobom lub podmiotom, które całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej przyczyniły się wybitnie do rozwoju i promocji Województwa Podlaskiego. Jarosław Szlaszyński otrzymał odznaczenie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pielęgnowania polskości oraz rozwijania poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców regionu.

Odznakę wręczył Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 czerwca.

– Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Traktuję je jako zobowiązanie do dalszej działalności, a także jako podziękowanie dla całej naszej historycznej społeczności, która angażuje się w krzewienie tradycji patriotycznych – powiedział Jarosław Szlaszyński, odbierając odznaczenie.

Serdecznie gratulujemy.

Red.

Odznaczony za zasługi dla Województwa

Fot. B. Lipiński

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści