W podziękowaniu za opiekę medyczną

W podziękowaniu za opiekę medyczną

29 grudnia podczas sesji Rady Powiatu na ręce Bogusława Falkowskiego – Ordynatora Oddziału Ginekologiczno – Położniczego SP ZOZ w Augustowie oraz Danuty Niedźwieckiej – Położnej Koordynującej zostało przekazane podziękowanie wszystkim pracownikom Oddziału za szczególnie troskliwą i profesjonalną opiekę nad pacjentami. Złożone gratulacje są m.in. następstwem pisma, jakie nadesłała pacjentka leczona na Oddziale. W liście skierowanym do Ministra Zdrowia, a przesłanym do wiadomości m.in. do Rzecznika Praw Pacjenta i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia napisała: „Wszyscy pracownicy tego oddziału – lekarze, położne, personel pomocniczy odnoszą się do pacjentek z najwyższą troską, zrozumieniem i szacunkiem. W obliczu obaw związanych z poddaniem się zabiegom medycznym pacjentka nie jest pozostawiona samej sobie, czuje się bezpieczna i zrozumiana, co niweluje stres i sprzyja rekonwalescencji. Lekarze wykazują się fachowością i wiedzą, wyczerpująco i przystępnie informują o planowanych badaniach, odpowiadają na pytania. Położne dokładają najwyższej staranności, ażeby zapewnić pacjentkom spokój, opiekę i poczucie bezpieczeństwa.”
Na sesji medal Jana Pawła II i list gratulacyjny wręczyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski.
W skierowanym do pracowników przez Radę Powiatu liście gratulacyjnym czytamy: „Niezmiernie cieszy fakt, że trudną i odpowiedzialną pracę oraz zaangażowanie personelu szpitala doceniają wdzięczni pacjenci. W ciepłych słowach wyrażają się o Państwa pracy, podkreślając zarówno poziom wiedzy i przygotowanie specjalistyczne, jak również kulturę osobistą i podejście do chorych.”
Ordynator Bogusław Falkowski podkreślił, że pracownicy zawsze starają się, aby wszystkim pacjentom Oddziału zapewnić jak najlepszą opiekę medyczną. Dziękując za przekazane gratulacje, stwierdził, że będą one motywacją do jeszcze lepszej pracy.
Red.
Wręczenie medalu Jana Pawła II i listu gratulacyjnego Wręczenie medalu Jana Pawła II i listu gratulacyjnego Wręczenie medalu Jana Pawła II i listu gratulacyjnego
Fot. G.Haraburda

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści