Odznaka Honorowa Województwa dla Eugeniusza Simsona

Odznaka Honorowa Województwa dla Eugeniusza Simsona

Podczas XXI sesji Rady Powiatu w Augustowie 29 grudnia Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krzewienia postaw patriotycznych oraz aktywizacji środowisk wiejskich otrzymał Eugeniusz Franciszek Simson, były Wójt Gminy Augustów.

Odznakę wręczył Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego w asyście Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego.
We wniosku o uhonorowanie odznaką skierowanym przez starostę Jarosława Szlaszyńskiego do władz Województwa Podlaskiego czytamy m.in.: Eugeniusz Simson „poza działalnością zawodową wynikającą z zajmowanego stanowiska podejmował bardzo wiele działań i inicjatyw adresowanych do mieszkańców Gminy Augustów. Jego działalność pozazawodowa skierowana była i jest na krzewienie postaw patriotycznych młodego pokolenia. Działalność ta polega na pokazaniu młodzieży prawdy o dziejach ojczystych.”
Eugeniusz Simson „zainicjował i zorganizował utworzenie szkolnych izb pamięci poświęconych patronom szkół, nadanie imion i sztandarów oraz wmurowanie tablic pamiątkowych w szkołach podstawowych: im. Sybiraków w Netcie, im. Obrońców Westerplatte w Rutkach, im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach, im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich, im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy.”
„Efektem działań Eugeniusza Simsona było utworzenie w 2000 roku Muzeum Armii Krajowej w Janówce wraz z jego wyposażeniem, eksponatami, ekspozycją i zabezpieczeniem.  Środki na ten cel w wysokości ok. 120 tys. zł pozyskał ze źródeł organizacji pozarządowych i wpłat osób prywatnych.” We wniosku podkreślono działania Eugeniusza Simsona na rzecz krzewienia sportu poprzez tworzenie uczniowskich klubów sportowych na terenie Gminy Augustów. Powstały one w miejscowościach: Biernatki, Rutki, Żarnowo, Topiłówka, Netta, Białobrzegi. „Skupiają dzieci i młodzież z terenu Gminy Augustów oraz młodzież pozaszkolną, która chętnie korzysta z urządzeń sportowych, a także może ćwiczyć i uprawiać sport na boiskach sportowych, w których budowę, osobisty wkład i zaangażowanie włożył Eugeniusz Simson. Z jego inicjatywy rokrocznie odbywają się turnieje o Puchar Wójta w piłce nożnej dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz turnieje tenisa stołowego. Ta forma sportowego współzawodnictwa na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych.”
„Eugeniusz Simson był jednym z założycieli w 1989r. augustowskiego Oddziału Związku Sybiraków. Jako wieloletni Prezes Oddziału aktywnie działał na rzecz konsolidacji środowiska sybirackiego. Obecnie pełni funkcję Honorowego Prezesa Oddziału Augustów Związku Sybiraków. Staraniem oddziału Związku Sybiraków, w tym Eugeniusza F. Simsona powstało kilkadziesiąt ZNAKÓW PAMIĘCI, takich jak mosiężne tablice pamiątkowe, krzyże przydrożne, pomniki (m.in. Pomnik Sybiraków na augustowskim cmentarzu, ołtarz z wizerunkiem św. Rafała Kalinowskiego, trzy witraże o tematyce sybirackiej oraz Pomnik „Polska Golgota Wschodu” z nazwiskami deportowanych z ziemi augustowskiej w kościele pw. Jana Chrzciciela na Borkach w Augustowie, pomnik – obelisk z informacją o wywózkach na Syberię posadowiony przed Szkołą Podstawową im. Sybiraków w Netcie).
Eugeniusz Simson jest aktywnym członkiem augustowskiego koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
Red.
Odznakę wręczya Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego
Odznakę wręcza Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego w asyście Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści