Opłatkowe spotkanie

Opłatkowe spotkanie

Powiatowe Spotkanie Opłatkowe stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowej  atmosfery Świąt Narodzenia Pańskiego. Uroczystość odbyła się 21 grudnia w auli II Liceum Ogólnokształcącego.
    W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa – ksiądz infułat Antoni Kochański, ksiądz prałat Marian Szewczyk – Proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej oraz siostra Helena Kamińska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie. Obecni byli radni Rady Powiatu na czele z Andrzejem Sobolewskim – Przewodniczącym Rady. Przybył Zarząd Powiatu: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski, Lech Haraburda i Andrzej Zarzecki. Władze Miasta Augustowa reprezentował Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrza Augustowa. Zaproszenie na uroczystość przyjęli dyrektorzy i zwierzchnicy instytucji oraz przedstawiciele firm współpracujących z Powiatem, zwierzchnicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Udział wzięli dyrektorzy i wicedyrektorzy powiatowych szkół i placówek oświatowych oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele i uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego na czele z Barbarą Koronkiewicz – Dyrektor Szkoły.
W bożonarodzeniowy nastrój wszystkich zebranych wprowadził montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież i nauczycieli szkoły: Martę Jackiewicz i Wicedyrektora Tomasza Choroszewskiego. Uczestnicy spotkania wsłuchani w piękne, jakże wymowne słowa mówione i śpiewane mogli poczuć atmosferę oczekiwania na „Cichą Noc, Świętą Noc”. Sprzyjała temu również dekoracja sali wykonana przez nauczycielki Agnieszkę Kuźmę i Agnieszkę Gromkowską.
W swoim wystąpieniu starosta Jarosław Szlaszyński nawiązał do kolędy „Dzisiaj w Betlejem” podkreślając, że właśnie „dzisiaj” pielgrzymujemy myślą i sercem do Betlejem, miasta, gdzie przyszedł na świat Jezus Chrystus. Wszystkim przybyłym na spotkanie opłatkowe, całej powiatowej rodzinie życzył spokojnych, pełnych duchowej radości Świąt Narodzenia Pańskiego. Złożył życzenia spełnienia marzeń oraz powodzenia w realizacji podjętych na nadchodzący rok wyzwań i zaplanowanych przedsięwzięć.
Po modlitwie poprowadzonej przez księdza Mariana Szewczyka był czas na przełamanie się opłatkiem oraz złożenie życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku.
W montażu słowno-muzycznym wystąpili uczniowie szkoły: Magdalena Morusiewicz, Damian Wiśniewski, Magdalena Stanko, Ewelina Łapińska, Wiktoria Choncel, Kinga Borawska, Artur Bobier, Paulina Bartoszewicz, Kinga Bartoszewicz, Dawid Sujata, Ewa Tkaczuk, Błażej Galicki, Magdalena Bołbot, Patrycja Olizarowicz, Kinga Szarejko prezentujący teksty i wokaliści: Julita Bożewicz, Oliwia Prawdzik, Marcelina Czyżewska, Julia Milanowska, Bartosz Łosiński, Katarzyna Prokop oraz kadra pedagogiczna: Dyrektor Barbara Koronkiewicz, Wicedyrektor Tomasz Choroszewski oraz nauczycielka Marta Jackiewicz.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści