Grupa Robocza ds. rozwoju Kanału Augustowskiego

Grupa Robocza ds. rozwoju Kanału Augustowskiego

W Białymstoku 16 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. rozwoju Kanału Augustowskiego. Jest to efektem wspólnych ustaleń w związku z otwarciem z dniem 26 października 2016 roku ruchu bezwizowego z Białorusią na Kanale Augustowskim na podstawie dekretu prezydenta Białorusi „O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu cudzoziemców”.
Grupie Roboczej ze strony polskiej przewodniczy Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, ze strony białoruskiej – Wiktor Liskowicz – Wiceprzewodniczący Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. W składzie polskiej części grupy są przedstawiciele samorządów, branży turystycznej, RZGW, Lasów Państwowych, Stowarzyszenia Euroregion Niemen. Powiat Augustowski reprezentuje Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.
Więcej:
http://wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/z_prac_zarzadu/polsko-bialoruska-grupa-robocza-ds-rozwoju-kanalu-augustowskiego-juz-dziala.html

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści