Wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarząd Powiatu w Augustowie

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Nieruchomość położona w obrębie Olszanka gmina Nowinka, oznaczona nr 83/14 o pow. 0,0250 ha:

  • posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00022744/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • jest niezabudowana;
  • nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia.

Cena nieruchomości – 6506,00 zł.

Osoba, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionej w wykazie na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winna złożyć
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu wniosek o nabycie tej nieruchomości.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108, tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński

(podpis odręczny)

Wicestarosta
mgr Dariusz Jan Szkiłądź

(podpis odręczny)

Augustów, dnia 25.02.2022 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści