Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Augustowskim

Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Augustowskim

Dnia 24 lutego br., z inicjatywy Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego, odbyła się konferencja dotycząca perspektyw szkolnictwa zawodowego w Powiecie Augustowskim, w zakresie branży mechatronicznej i mechanicznej.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele największych augustowskich firm: British American Tobacco Polska S.A., STRABAG Sp. z o. o., PPH DEMEX, FRYDENBO BOATS PRODUCTION Sp. z o.o., BALT YACHT, METRO, MPPB J.W. „Ślepsk”, Pracowniczego Ośrodka Maszynowego w Augustowie. Uczestniczyli także reprezentanci Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Augustowie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Klastra Obróbki Metali w Białymstoku. Podczas spotkania zaprezentowano możliwości wykorzystania w Zespole Szkół Technicznych i Augustowskim Centrum Edukacyjnym pracowni CNC, mechatronicznej oraz lutowniczej.

Konferencja rozpoczęła się prezentacją multimedialną Starosty Augustowskiego, dotyczącą demografii w Powiecie Augustowskim, kierunków kształcenia, szans i zagrożeń szkolnictwa zawodowego. Dyskusja uczestników konferencji skupiła się głównie na działaniach mających na celu niwelowanie zagrożeń w zakresie kształcenia zawodowego.

Podczas konferencji podpisany został LIST INTENCYJNY w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Projektu SMART Education for Industry 4.0, zgłoszonego w ramach projektów strategicznych do Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021 – 2027. W imieniu Powiatu Augustowskiego umowę podpisali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, ze strony Klastra Obróbki Metali w Białymstoku – Sebastian  Rynkiewicz – Prezes Zarządu. W ramach projektu szkoły zawodowe będą mogły otrzymać najnowocześniejszy sprzęt do kształcenia praktycznego w zakresie technologii CNC, robotyki i spawania.

Red.

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Projektu SMART Education for Industry 4.0,
Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Projektu SMART Education for Industry 4.0, zgłoszonego w ramach projektów strategicznych do Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021 – 2027. Od lewej: Starosta Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź oraz Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali Sebastian Rynkiewicz
Prezentacja możliwości wykorzystania pracowni w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie
Prezentacja możliwości wykorzystania pracowni w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści