Centrum komunikacyjne Augustowa – rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych

Centrum komunikacyjne Augustowa – rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: OP.272.4.2022 – „Centrum komunikacyjne Augustowa – rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych„.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00050051/01 z dnia 2022-02-08

Działając w oparciu o art. 222 ust 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnia się informację o kwocie jaką Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia kwotę:  14 900 000,00 zł brutto.

Augustów, dnia 25.02.2022 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści