Współpraca z 11 Mazurskim Pułkiem Artylerii

Współpraca z 11 Mazurskim Pułkiem Artylerii

7 lutego odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej  współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza z 11 Mazurskim Pułkiem Artylerii im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie.

W obecności pocztów sztandarowych, w imieniu szkoły umowę podpisała Anna Monika Sus – Cilulko – Dyrektor ZSO, natomiast ze strony jednostki wojskowej – ppłk Krzysztof Malankiewicz – Zastępca Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

Głównym celem współpracy jest realizowanie wspólnych działań na rzecz obronności państwa, kształtowanie u młodzieży postaw patriotycznych oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności i miłości do ojczyzny, a także integracja młodzieży szkolnej uczącej się w oddziale przygotowania wojskowego ze  środowiskiem żołnierskim.

W uroczystości uczestniczyli:  Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,  Waldemar Siedlecki – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Elżbieta Buziuk – Wicedyrektor ZSO wraz z mjr. rez. Markiem Łebskim – nauczycielem ZSO, a także żołnierze 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie oraz przedstawiciele młodzieży oddziału przygotowania wojskowego ZSO.

Podpisaniu umowy współpracy  towarzyszył salut oddany z armatki wiwatowej, który uwznioślił ów moment.

Podpisanie umowy dot. współpracy przez Annę Monikę Sus – Cilulko – Dyrektora ZSO i ppłk Krzysztofa Malankiewicza – Zastępcę Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii
Podpisanie umowy dot. współpracy przez Annę Monikę Sus – Cilulko – Dyrektora ZSO i ppłk Krzysztofa Malankiewicza – Zastępcę Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii
Uczestnicy uroczystego podpisania umowy dot. współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 11 Mazurskiego Pułku Artylerii
Uczestnicy uroczystego podpisania umowy dot. współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 11 Mazurskiego Pułku Artylerii
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści