Uczczono gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza

Uczczono gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza

7 września, w rocznicę objęcia dowództwa nad Dywizjonem 303 przez gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza, odbyły się zorganizowane przez Powiat Augustowski i Gminę Nowinka obchody 15-lecia nadania Jego imienia Szkole Podstawowej w Olszance oraz 25. rocznicy śmierci Generała. Uroczystość objęta była Patronatem Honorowym Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Obchody rozpoczęto od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach rodziców Generała, na cmentarzach w Szczebrze i Monkiniach. Następnie odprawiona została Msza Święta w Jego intencji w kościele pw. Św. Józefa w Szczepkach, koncelebrowana przez ks. kan. Mieczysława Załuskę – Proboszcza Parafii oraz ks. kapelana mjr. Włodzimierza Skocznia.

Główna część uroczystości odbyła się w Olszance, gdzie urodził się i spędził dzieciństwo as polskiego lotnictwa myśliwskiego i dowódca Dywizjonu 303. Przed Szkołą Filialną im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Olszance, przybyłych gości powitała Teresa Strękowska – Wójt Gminy Nowinka, która następnie przekazała głos pomysłodawcy i współorganizatorowi uroczystości – Jarosławowi Szlaszyńskiemu – Staroście Augustowskiemu:

– O miłości Generała do ziemi ojczystej wymownie świadczy fakt, że pod koniec życia, mieszkając w Stanach Zjednoczonych, kupił niewielką działkę, porośniętą drzewami. Teren przypominający krajobrazem Olszankę kojarzył mu się z Polską, ze stronami rodzinnymi, które ukochał – powiedział starosta.

W uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych i krzewieniu w polskim społeczeństwie postaw patriotycznych wręczone zostały medale przyznane – na wniosek Starosty Augustowskiego – przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Z rąk Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka medal „Pro Patria” otrzymała Szkoła Filialna im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza w Olszance oraz ppłk Jarosław Kowalewski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach i ppłk Krzysztof Świderski – Zastępca Dowódcy 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego. Medalem „Pro Bono Poloniae” uhonorowana została Pani Małgorzata Mikos.

W kolejnym punkcie uroczystości Pani Lidia Arasimowicz, która była Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Olszance, gdy nadawane było zaszczytne imię Generała, podzieliła się z zebranymi swoimi wspomnieniami z tego czasu. Uczniowie zaprezentowali program słowno-muzyczny poświęcony ich Patronowi.

Następnie Pani Małgorzata Mikos – przedstawicielka rodziny Witolda Urbanowicza przybliżyła sylwetkę wujka ze strony mniej oficjalnej, ukazując bliskie relacje, jakie utrzymywał z rodziną w Polsce.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka dyplomów i nagród uczniom Szkoły z Olszanki, którzy w ramach konkursu plastycznego pt. „Generał pilot Witold Urbanowicz w oczach dzieci”, przygotowali prace o swoim Patronie.

Następnie Starosta Jarosław Szlaszyński zaprezentował wybity przez Mennicę Polską na zlecenie Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta medal pamiątkowy z okazji 15-lecia nadania Szkole Podstawowej w Olszance imienia gen. bryg. pil. W. Urbanowicza oraz 25. rocznicy Jego śmierci. Wykonanie medalu zostało dofinansowane ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Powiatu Augustowskiego. Na awersie znajduje się wizerunek gen. Urbanowicza, na rewersie – krajobraz Olszanki i panorama Nowego Jorku, a także samolot Hawker Hurricane, na którym walczył w bitwie o Anglię.

Za zasługi w dziele kultywowania chlubnych tradycji lotnictwa polskiego, w szczególności dokonań gen. bryg. pil. W. Urbanowicza, podczas uroczystości medal otrzymały następujące instytucje: Szkoła Filialna im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza w Olszance, Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza w Suwałkach i 23 Baza Lotnictwa Taktycznego im. ppłk. pil. Jana Zumbacha z Mińska Mazowieckiego.

Medal pamiątkowy otrzymały również osoby aktywnie kultywujące pamięć i dokonania Generała, w szczególności: Pan Minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk dypl. pil. Krzysztof Stobiecki – Dowódca 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego z Mińska Mazowieckiego, ppłk Krzysztof Pietrzak – Dowódca 4 Dywizjonu Przeciwlotniczego 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski.

W imieniu rodziny Witolda Urbanowicza Pani Małgorzata Mikos podziękowała za zorganizowanie uroczystości. Przypomniała również słowa Generała, który mówił: „nie można mieć żalu, gdy zapominają obcy, ale można mieć nadzieję, że swoi zapamiętają, bo nie tylko o Wielką Brytanię była bitwa…”. Jako wyraz wdzięczności za podejmowane działania kultywujące pamięć o dokonaniach dowódcy Dywizjonu 303 przedstawiciele rodziny wręczyli pamiątki okolicznościowe oraz książki autorstwa W. Urbanowicza organizatorom uroczystości, a upominki o tematyce dotyczącej Dywizjonu 303 – uczniom Szkoły w Olszance.

W swoim przemówieniu Pan Minister Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że zorganizowana w Olszance uroczystość świadczy o tym, że jesteśmy narodem, który ma przeszłość i w niej jesteśmy zakorzenieni, ma swoją współczesność i będzie miał swoją przyszłość, należącą do najmłodszych i najważniejszych uczestników obchodów – uczniów szkoły, która obchodzi jubileusz.

Wojewoda Bohdan Paszkowski podziękował za przedstawiony program artystyczny, w którym dzieci i młodzież wyraziły przywiązanie do Ojczyzny i polskości. Życzył, aby w warunkach pokoju, o który walczył ich Patron, mogli przekazywać pamięć o bohaterach przyszłym pokoleniom.

Następnie płk dypl. pil. Krzysztof Stobiecki – Dowódca 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego z Mińska Mazowieckiego odczytał list skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości przez gen. Jarosława Mikę – Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Po Apelu Pamięci, dla uczczenia gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza oraz bohaterskich obrońców naszej Ojczyzny, oddany został salut armatni. Uroczystego odpalenia armaty dokonali: płk dypl. pil. Krzysztof Stobiecki, ppłk Krzysztof Pietrzak oraz Wiesława Chrulska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowince, której filią jest obecnie Szkoła w Olszance. Następnie delegacje biorące udział w uroczystości złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod umieszczoną na budynku szkoły tablicą upamiętniającą Generała. Na zakończenie odegrany został utwór „Śpij kolego”. Oprawę muzyczną zapewniła Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. E. Młynarskiego w Augustowie. W uroczystość aktywnie włączyli się uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Augustowa.

Na zakończenie obchodów uczestnicy mogli obejrzeć pamiątki po gen. bryg. pil. Witoldzie Urbanowiczu zgromadzone w Izbie Pamięci Szkoły w Olszance, wzbogacone na uroczystość eksponatami z Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Red.

[Best_Wordpress_Gallery id=”14″ gal_title=”Uroczystości Olszanka 2021″]
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści